Simpozionul științific - “VASILE NETEA - istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”

Nimic mai frumos, mai potrivit și mai la locul său, decât ca acum, în anul Centenarului Marii Uniri, Fundația culturală ,,Vasile Netea”, condusă de la înființarea ei, cu multă pricepere și înțelepciune, de harnicul prof. DIMITRIE POPTĂMAȘ, să-l omagieze pe marele nostru istoric Vasile Netea, prin organizarea unui simpozion științific.

Activitatea a avut loc marți, 13.11.2018, la Biblioteca Județeană Mureș, la ea participând cadre didactice universitare, distinși oameni de cultură, prieteni apropiați ai celui dispărut, președinți de ligi, organizații, asociații, fundații, un numeros public interesat.

Din partea conducerii bibliotecii, doamna LILIANA MOLDOVAN a adresat celor prezenți un cuvânt de bun venit, după care prof. Dimitrie Poptămaș a prezentat o scurtă biografie a lui Vasile Netea, scopul și modul de desfășurare a acestei activități. Domnia sa a precizat că a ales ca locație Biblioteca Județeană Mureș, întrucât această instituție păstrează o mare parte din “tezaurul de gândire” al marelui istoric “pus în pagina cărților scrise de el”.

Prof. univ. dr. CORNEL SIGMIREAN a prezentat o interesantă expunere cu tema “Vasile Netea, istoric al epocii sale”, scoțând în evidență că acesta a fost un mare patriot român, un istoric cu instinct, autodidact, cu o mare putere de muncă, singurul care a scris o istorie completă a Transilvaniei, model pentru toți cei care cercetează această parte de țară, iar Fundația “Vasile Netea”, prin domnul prof. Dimitrie Poptămaș, are marele merit de a fi recuperat și reeditat o mare parte din opera lui.

Prof. univ. dr. VASILE DOBRESCU a prezentat tema “Vasile Netea, istoric al mișcării naționale a românilor ardeleni”, temă extrem de interesantă, de complexă, de importantă. Numai un om ca Vasile Netea, hotărât, cu coloană, cu notorietate, a putut să scrie și a avut curajul să publice în perioada aceea, cărți fundamentale pentru istoria noastră, Istoria mișcării naționale fiind una dintre ele.

Dr. FLORIN BENGEAN, om al locului de naștere a lui Vasile Netea, și-a ales ca temă “Aportul clerului mureșean la realizarea unității naționale, reflectat în publicistica lui Netea”. A fost o temă generoasă, frumoasă, cu multe exemplificări concludente, demonstrând că preoții au stat la baza unității naționale a maselor, că ei au fost fermentul și cheagul spiritual în jurul cărora aceasta s-a constituit, că ei, preoții, au fost prezenți în fruntea enoriașilor și la Blaj, și la Alba și oriunde a fost nevoie de cineva dispus să își dea viața pentru neam și țară pentru drepturi și libertăți legitime.

Profesorul, istoricul, scriitorul patriot ILIE ȘANDRU a prezentat tema “Conștiința unității naționale a poporului român în opera lui Vasile Netea”. Domnia sa ne-a prezentat o adevărată lecție de istorie, cu mare valorare educativă, formativă, afectivă, demonstrându-ne cât de mult au contribuit istoricii, scriitorii, oamenii importanți ai țării acesteia în formarea conștiinței naționale prin exemplul personal, prin creația și faptele lor, prin actele de bravură, de jertfă, ce au rămas întipărite adânc în mintea și conștiința oamenilor, generații rând la rând.

Dr. VALENTIN MARICA, eruditul dascăl, om de cultură, filolog, critic, nu putea să-și fi ales o temă mai potrivită ca aceasta: “Vasile Netea, despre mințile larg cuprinzătoare ale trecutului nostru cultural”. O încântare! Domnia sa ne-a arătat că Netea a făcut critică literară la toți marii noștri scriitori și poeți, scoțând în evidență “valorile de limbaj” din opera lui Netea, amintindu-ne faptul că “orice operă importantă stă în înălțimea gândului autorului”, în valoarea lui intuitivă, că ,,biruitorii” săi se zidesc din ei însăși printr-o luptă continuă, că “Transilvania noastră trăiește prin absolut”, prin adâncă “pietate” față de predecesori etc.

Prof. MIHAIL ART. MIRCEA și-a ales o temă inedită “Un triptic pe iconostasul unității național-spirituale românești”, vorbindu-ne despre trei mari învățători folcloriști din Transilvania, Moldova și Țara Românească, care s-au ocupat fiecare de obiceiurile, datinile și tradițiile din zonele lor, consemnându-le pentru neuitare. Asemănarea dintre ele dovedește unitatea de conștiință, de neam, de limbă, de gândire, de credință a tuturor celor care au ca graniță limba română. Netea i-a promovat, i-a făcut cunoscuți mai ales prin intermediul revistelor de cultură, puse în slujba cunoașterii valorilor noastre spirituale și culturale.

Prof. drd. CONSTANTIN BOGOȘEL a prezentat cartea cea mai importantă a lui Vasile Netea “O zi din istoria Transilvaniei, 1 Decembrie 1918”, ediție anastatică îngrijită de Ilarie Opriș, scoasă la Editura Constantin Romanu-Vivu, prin grija domnului director Constantin Bretfelean. Este un act de mare gratitudine și respect pe care acești oameni de cultură l-au făcut spre a cinsti memoria celui dispărut.

ILARIE GH. OPRIȘ, președintele de onoare a A.A.P Mureș, ne-a vorbit despre condițiile în care a apărut această carte, cine au fost cei care l-au sprijinit pentru a face posibilă apariția ei, despre omul Vasile Netea pe care l-a cunoscut personal, despre modul în care Fundațiile “Sfântul Gheorghe” și “C-tin Romanu-Vivu” se implică în cunoașterea și punerea în valoare a operei lui Vasile Netea, despre proiectele de viitor ale acestora.

Pictorița MERA MARIA, membră a. A.P. Mureș, a oferit domnilor Cornel Sigmirean și Vasile Dobrescu câte o icoană pictată de dânsa, ca semn de recunoștință pentru tot ce au făcut domniile lor pentru cunoașterea istoriei noastre.

În final, domnul Vasile Dobrescu a prezentat setul de cinci volume “Vasile Netea - Studii istorice și literare”, ediție îngrijită de prof. Dimitrie Poptămaș, cea mai importantă lucrare reeditată de Fundația “Vasile Netea”.

A fost un simpozion științific foarte important, dens ca materiale și informații prezentate, necesar pentru a cinsti, așa cum se cuvine, memoria marelui istoric, cărturar, filolog, folclorist, scriitor, patriot, pe care l-a dat acest bun și răbdător pământ transilvan, Vasile Netea.

 

Lasă un comentariu