LA CERERE, FEMEILE AU DREPTUL SĂ SE PENSIONEZE DOAR LA 65 DE ANI!

În ședința de vineri, 9 noiembrie 2018, Guvernul a decis ca femeile să se poată pensiona, la cerere, la vârsta de 65 de ani, hotărârea ținând cont de o decizie a Curții Constituționale a României (CCR), conform căreia vârsta de pensionare trebuie să fie o opțiune a femeii.

Astfel, angajatorii nu mai pot obliga femeile să se pensioneze înainte de vârsta de 65 de ani.

“Modificarea adusă Legii 53/2003 (Codul Muncii) dă posibilitatea femeilor de a opta, în scris, pentru continuarea activității până la vârsta de 65 de ani, în acord cu Decizia CCR nr. 387/2018.

În prezent, contractul individual de muncă încetează de drept la momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare, respectiv vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Potrivit ordonanței de urgență adoptate de Guvern, litera c) a alineatului (1) a articolului 56 din Codul Muncii se modifică și va avea următorul cuprins: “La data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie, în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II.

După alineatul (2) al articolului 56, se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins: Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condițiile prevăzute la lit. c), teza întâi”.

Ordonanța de urgență intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. 

Lasă un comentariu