PENTRU A NU MAI FI NR. 1 ÎN EUROPA. CONCEDIU MEDICAL ȘI INDEMNIZAȚIE PÂNĂ LA VINDECARE PENTRU BOLNAVII DE TUBERCULOZĂ

Cu 262 de voturi pentru și un vot împotrivă, Camera Deputaților (for decizional) a adoptat în ședința din 14 noiembrie 2018, un proiect de lege care prevede ca persoanele diagnosticate cu tuberculoză să beneficieze de concediu și de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă până la vindecare.

“Persoanele diagnosticate cu tuberculoză, asigurate în cadrul sistemului public de asigurări de sănătate, au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiții de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare.

Principalele măsuri de prevenire a tuberculozei constau în informarea și educarea în mod continuu a populației generale cu privire la riscul de îmbolnăvire de tuberculoză, calea de transmitere a bolii, principalele semne și simptome, serviciile disponibile, precum și măsurile de prevenire și combatere a infectării; controale periodice ale stării de sănătate și examene de screening, după caz, pentru grupurile considerate cu risc; educarea și consilierea pacienților cu tuberculoză, cu privire la natura bolii, tratament și măsurile specifice de igienă, în scopul de a preveni răspândirea bolii; intervenția rapidă prin acțiuni specifice în focarele de tuberculoză, realizată în conformitate cu documentele strategice pentru managementul tuberculozei în România; examinarea tuturor persoanelor cu care pacienții diagnosticați cu tuberculoză au intrat în contact și stabilirea tratamentului profilactic pentru aceștia, după caz.

Toți furnizorii de servicii medicale au obligația de a depista semnele și simptomele îmbolnăvirii de tuberculoză la pacienții care se prezintă la consultație și de a prezenta cazurile suspecte la dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, pentru stabilirea diagnosticului. De asemenea, toți furnizorii de servicii medicale au obligația de a înștiința în scris dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, în cazul existenței unei suspiciuni de tuberculoză la o persoană.

Persoanele diagnosticate cu tuberculoză au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, de care societatea dispune, fără nicio discriminare.

Tratamentul tuberculozei se acordă în mod gratuit pentru toți beneficiarii, în funcție de forma de boală, iar medicamentele necesare tratamentului sunt eliberate prin farmacii cu circuit închis.

Totodată, în perioada tratamentului medical, pacientul cu tuberculoză are dreptul la servicii pentru aderența la tratament și de suport psihosocial.

În vederea asigurării aderenței la tratament a pacientului diagnosticat cu tuberculoză, acestuia i se acordă o indemnizație lunară de hrană, pe toată perioada de tratament în ambulatoriu. Cuantumul indemnizației lunare de hrană pentru bolnavii de tuberculoză se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Indemnizația lunară de hrană este asigurată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Pacienții cu tuberculoză care sunt în imposibilitatea de a se prezenta la dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, vor beneficia de servicii de administrare a tratamentului medical sub directă observație în cabinetul medicului de familie sau la domiciliu, situație în care aceste servicii vor fi asigurate prin medici de familie, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenți sociali sau alte persoane identificate în comunitate de către dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, căruia îi este arondat pacientul cu tuberculoză.

Tuberculoza este o boală transmisibilă cu impact major asupra sănătății publice în România, iar controlul acesteia constituie un obiectiv strategic de interes național”, prevede proiectul adoptat.

Deși proiectul a fost respins de Senat, acesta va intra în vigoare după promulgarea de către președintele României și publicarea în Monitorul Oficial.

Lasă un comentariu