NAȚIUNEA, OMUL ȘI... TRINITATEA

“Dreptatea, libertatea și adevărul compun sublima trinitate ce înalță pe om și-l apropie de Dumnezeu”.

Artemiu Publiu Alexi (1847-1891), botanist, evoluționist român. În studiile universitare, la Viena și Graz, dobândește titlul de Doctor în științe. Ca biolog, a studiat flora din Munții Rodnei și a descoperit o plantă pe care a numit-o “Sinedra alexiana”. În calitate de cercetător științific a scris 22 de lucrări, primind medalia “Bene Merente” clasa I de la Prințul Carol. A fost înmormântat, la numai 49 de ani, în cimitirul din Rebrișoara.

***

“Omul a cărui comoară este Dumnezeu, are toate lucrurile într-unul singur”.

Aiden Wilson Tozer (1897-1963), scriitor, metodist englez. Prin Tozer “Acei metodiști uimitori” ne vorbesc și nouă astăzi, chemându-ne înapoi la sfințenie, la ucenicie adevărată, la responsabilitate morală, la dedicarea față de Hristos, curăția vieții și a gândului și la îngrijirea plină de credincioșie a “turmei lui Dumnezeu”.

***

“Națiunea” e cuprinsul unui popor de același sânge, care vorbește aceeași limbă și are aceleași datini. Poporul este trupul națiunii, iar limba este sufletul ei. Naționalitatea română nu va prospera în adevăr... viitorul ei nu va fi asigurat... însuși statul român nu-și va realiza toate condițiile unei îndestulări depline față de poporul său, decât atunci când soarele dreptății va străluci pe cerul românesc”.

Aron Pumnul (1818-1866), cărturar român, lingvist, filolog, istoric literar, profesor al lui Mihai Eminescu, fruntaș al Revoluției de la 1848 din Transilvania. Face studiile la Blaj, Cluj și Viena. Ajunge profesor de filosofie la Gimnaziul de la Blaj. Împreună cu Timotei Cipariu întemeiază primul ziar de limba latină. După revoluția din Transilvania, fuge în Țara Românească, apoi prin Moldova, la Cernăuți. În anul 1848, este numit, prin concurs, profesor de limba și literatura română, la Liceul german din Cernăuți, unde îl are elev pe Mihai Eminescu. În 1849, este numit profesor suplinitor de limba română, la Institutul Teologic, ținând cursuri gratuite.

P.S. “Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor” (Apocalipsa 14,7).

“CUGETĂRI” vol. XII

Lasă un comentariu