ZILELE CULTURALE IERNUȚENE

A pus Domnul gând curat și rostuitor, într-o frumoasă clipă de aducere aminte a cuiva, nici nu are importanță cine anume, ca să adune între coperțile unei frumoase cărți, cu titlul “IERNUTUL CULTURAL ÎN AN CENTENAR”, pe care să o lanseze acum, cuprinzând între coperțile sale numele unor scriitori și poeți, născuți în huma locului acesta atât de jertfelnic și de răbdător, pentru a dovedi lumii și viitorimii că și aici se nasc mereu și mereu oameni mari.

Sâmbătă, 24.11.2018, la chemarea de suflet a locului nașterii lor, s-au adunat la Biblioteca Orășenească Iernut peste 30 de oameni de litere, aflători acum pe tot cuprinsul țării și dincolo de ea, unii împovărați de ani și de titluri academice, alții cu diferite profesii și preocupări, mulți dintre ei dascăli ce s-au școlit aici, la Iernut, și care, alături de localnici și autoritățile venite să-i întâmpine și să-i cinstească, s-au bucurat reîntâlnindu-se unii cu alții după mulți, poate prea mulți ani. A lăcrimat sufletul lor cel simțitor de întâlnirea cu duhul locului pe care îl mai poartă și acum cu ei, oriunde s-ar afla, s-au bucurat de revedere, și-au amintit unii de alții, au depănat amintiri și s-au simțit iar pentru o clipă, acasă.

Și pentru că cineva trebuia să conducă întâlnirea, doamna conf. univ. dr. psiholog la Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg.-Mureș, MARIA DORINA PAȘCA, și-a asumat acest rol. Au fost de față, lucru lăudabil și frumos pentru domniile lor, toți primarii ce au condus destinele acestei frumoase localități după 1989, cadre didactice de la liceul local, urmași ai celor dispăruți, dar cuprinși în antologie, invitați.

Doamna Maria Dorina Pașca i-a salutat pe cei prezenți, i-a prezentat rând pe rând pe fiecare, a făcut cunoscut scopul adunării, a prezentat cartea și pe cei care au contribuit la realizarea ei, apoi a dat drumul să se rostească clipa cea dulce de poezie.

Fiecare autor cuprins în carte și-a prezentat realizările vieții, precum și cele din domeniul literar, declamând în finalul intervenției sale câte o poezie din creația proprie. A fost o desfătare să te afli în mijlocul unor poeți și să le asculți poeziile venite din fântâna sufletului lor, ca o apă vie, asemenea ca în poveștile prunciei noastre, să îi auzi cum le tremură vocea când își aduc aminte cu drag de locurile natale, de raiul copilăriei, de părinți și neamul cel așezat de-acum, mare parte din el, în țintirimul veșniciei de la marginea orașului, unde își dorm lungul somn, privegheați de melinii cei cu miros îmbătător.

Unii au depănat amintiri cruciale din viața lor, când s-au întâlnit cu oameni mari (Ioan Vlasiu, Nicolae Vlassa, Ioan Aurel Pop) care le-au schimbat viața, i-au ajutat, i-au sfătuit, i-au susținut în evoluția lor profesională, alții au vorbit în numele celor duși în lumea celor drepți, dar prezența în carte, sau a acelora care nu au putut veni la această întâlnire, toți mulțumind pentru faptul că nu au fost uitați.

Au luat cuvântul, depănând amintiri: MIRCEA MUTHU, prof. univ. dr. emerit la Facultatea de Litere a Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Npoca, Cetățean de Onoare al orașului Iernut, prefațatorul cărții, RUDY MOCA, FĂGĂRAȘ PETRU, NANU MARIUS, POPEAN VALER, IOAN GĂBUDEAN, TEODOR SIMION POP, MIRCEA GHEBOREAN, IOSIF ALBU, IRINA MOLDOVAN BARA, ALBU EMILIA, ANDREICA GHEORGHE, SIMONA ANCA STOICA, DANIELA MĂRGINEAN, LUCA GINA, RALUCA CHIPER, IOANA METEORA. Apoi, doamnei bibliotecară GURGHIAN DANA i s-a conferit ordinul, trofeul și cana “BUFNIȚA”, ca o recunoaștere a contribuției sale la realizarea acestei antologii, dânsa anunțându-ne că în bibliotecă s-a deschis de astăzi “Raftul Îngăduinței”, unde poeții își pot depune cărțile lor spre consultare de către public.

În finalul activității, MIRCEA DORIN ISTRATE, președintele Ligii Scriitorilor filiala Mureș, a invitat poeții prezenți, să facă parte din filiala locală a L.S.R, iar primarul orașului Iernut, domnul IOAN NICOARĂ, a făcut câteva precizări în sensul că: această activitate este dedicată Centenarului Marii Uniri, ea desfășurându-se în cadrul “Zilelor Culturale Iernuțene”, că ea s-a făcut în parteneriat cu oamenii de cultură locali pe care îi apreciază în mod deosebit, că după această activitate extrem de emoționantă ar dori să devină și domnia sa mai “uman”, mai simțitor și să se înconjoare mai mult de oameni care prin “dulceața cuvintelor” mângâie sufletul nostru devenit de-acum prea sec, prea nesimțitor, prea pustiu, aflător în bătaia tuturor nevolniciilor timpului. E nevoie de asemenea oameni și, tocmai de aceea, a gândit că va face o faptă bună nemurindu-i prin litera cărții pe ei, oamenii de litere ai Iernutului care, împreună cu alții, fac cinste și fală locului.

A fost poate cea mai frumoasă activitate, de simțire, de fior și de suflet, dintre cele derulate până acum în cadrul “Zilelor Culturale Iernuțene”, motiv pentru care mulțumim autorităților și tuturor celor care s-au implicat în buna ei desfășurare.

 

Lasă un comentariu