APEL CĂTRE, PARLAMENTUL, PREȘEDINȚIA, GUVERNUL ROMÂNIEI, BISERICILE ORTODOXĂ, GRECO-CATOLICĂ ȘI ROMANO-CATOLICĂ DIN ROMÂNIA.

Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român - ASTRA, una dintre cele mai vechi, durabile și eficiente instituții ale spiritualității și societății civile românești din întreg cuprinsul național și al arealului românesc, își manifestă îngrijorarea față de starea și tensiunile distructive în care se găsește țara și societatea românească, mai ales, acum, în preajma sărbătoririi “Centenarului Marii Uniri” de la 1 Decembrie 1918.

Dezavuăm politica de relativă paradă și de promisiuni conjuncturale, promovată de reprezentanții puterii, datori să fie exemple de patriotism și pluralism democratic - în locul uneia generatoare de încredere și de respect, de siguranță națională fermă, de stabilitate, consens și asanare socială, de construcție modernă pe termen mediu și lung a României, pentru integrarea sa inteligentă în structurile Uniunii Europene, din care facem parte efectivă din 2007, dându-ne, numai astfel, măsura forței identitare creatoare și păstrătoare activă de valori și credințe naționale, europene și universale.

Lăsați România să fie o familie a tuturor românilor, care înțelegându-se reciproc și mai bine, apreciindu-se reciproc mai bine, pot face mult împreună, bucurându-se de identitatea noastră națională, de istoria și tradițiile noastre specifice, de sărbătorile noastre naționale ce conserve comunitatea românească, ca cea mai nobilă moștenire, și puterea noastră cea mare, care asigură viitorul și bunăstarea tuturor românilor.

Acum, în toiul pregătirilor sărbătoririi istoricului moment astral al Națiunii Române, “Centenarul Marii Uniri”, avem o responsabilitate de a da tonul păcii și înțelegerii sociale și politice pentru întreg poporul român, o responsabilitate ce revine, în primul rând, Parlamentului, Președinției, Guvernului, Bisericilor românești: Ortodoxă, Greco-Catolică și Catolică, precum și partidelor politice și Societății civile.

Așadar, chemăm la pace pe toți factorii și decidenții puterii, la a renunța, cel puțin pentru bucuria sărbătorilor Centenarului și a sărbătoririi Tratatelor Conferinței de Pace de la Paris, la certurile și tensiunile create artificial, la sloganurile populiste care orbesc lumina cuvintelor mari, fără a mai putea să vedeți ce se întâmplă împrejur, întrucât altele

sunt problemele reale ale României, pentru că aceasta fie se reformează, fie dispare ca țară întregită.

În acest sens, apreciem că prioritățile României sunt: educația, starea de sănătate a românilor, infrastructura comunicațiilor, locurile de muncă și repatrierea forței de muncă active și deja instruită profesional, apărarea integrității țării, respectarea drepturilor și libertăților democratice ale românilor din țară și ale celor aflați în cuprinsul altor state și pentru naționalitățile conlocuitoare din România etc.

Asociațiunea ASTRA se alătură tuturor românilor onești, cinstiți cu iubire adâncă de țară pentru a vă îndemna să nu uitați sacrificiile înaintașilor noștri și faptul că aveți datoria de a sluji cu credință idealurile fundamentale ale poporului român și interesele României de azi și de mâine.

Bunul Dumnezeu să coboare în mintea și inima dumneavoastră, înțelepciunea și dorința de mai bine pentru locuitorii României să constituie cea mai nobilă și permanentă preocupare pentru tot ceea ce veți gândi și înfăptui.

Lasă un comentariu