ANUNŢ PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

SC FORIS COMPANY IMPEX SRL, cu sediul în Tg.-Mureș, b-dul 22 decembrie 1989, nr. 114, derulează, începând cu data de 12.07.2018, proiectul “EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE LA SC FORIS COMPANY IMPEX SRL“, cod SMIS 112247, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul vizează diversificarea producției unității, prin modernizarea liniei de producție și prin diversificarea produselor. Va contribui la: creșterea volumului produselor fabricate, creșterea randamentului prin dotare cu utilaje și instalații înalt tehnologizate, introducerea de noi tehnologii de producție prin achiziție de utilaje și echipamente, dezvoltarea continua prin îmbunătățirea produselor, adaptarea acestora la cerințele pieței și a clienților, perfecționarea produselor conform reglementărilor și a standardelor naționale și europene, atât din punct de vedere a protecției mediului, cât și al conformității acestora cu cerințele Uniunii Europene.

Obiectivul specific imediat consta în dezvoltarea întreprinderii prin achiziționare de utilaje, echipamente, investiția contribuind în acest fel la lărgirea clientelei, a volumului și a gamei de produse fabricate, a serviciilor prestate și la dezvoltarea economiei regionale și locale și în acest fel la creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri, la creșterea productivității.

Obiectivele specifice ale proiectului – dezvoltarea întreprinderii – vor fi atinse prin achiziționarea de echipamente si Crearea de noi locuri de munca – angajarea a unei noi persoane paralel cu implementarea proiectului.

Proiectul  “EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE LA SC FORIS COMPANY IMPEX SRL”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC FORIS COMPANY IMPEX SRL și are o valoare totală de 2.265.501,80 lei, din care 1.338.771,03 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.        

Date de contact beneficiar:

Tg.-Mureș, b-dul 22 decembrie 1989, nr. 114, jud. Mureș, tel./fax: 0265-216-110, e-mail: foris@foriscompany.ro

www.regio-adrcentru.ro

 www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

https://www.cuvantul-liber.ro//uploads/pdf/1.pdf

Lasă un comentariu