TRECUT - PREZENT – VIITOR - “CENTENARUL ROMÂNIEI MARI - 2018”

Invitați de marcă, precum dl. inspector școlar de specialitate, drd. Constantin Bogoșel, dna conf. univ. dr. Doina David, Universitatea “Dimitrie Cantemir”, Tg. -Mureș, dl. Chiorean Anghel, viceprimar al comunei Cristești, de altfel și membrii ai juriului, și consilierii Primăriei Cristești: dl. Belean Manuel și dl. Mureșan Nicolae, au răspuns invitației, iar prezența lor a marcat atât importanța actului educativ în sine, cât și a evenimentului de trăire românească, prin alocuțiuni, subliniindu-se rolul istoric al împlinirii celor 100 de ani de la Marea Unire din 1918, prilej de cinstire a jertfei înaintașilor noștri, evocări istorice, retrospective pe de o parte, și introspective, pe de alta, de unitate și demnitate în cuget și simțiri, la timp Trecut - Prezent - Viitor. Și-au adus aportul cultural, prin colajul de versuri, elevele: Dreghici Bianca Maria, Ignat Gabriela Denisa, Tătar Cristiana Maria, Szabo Camelia Antonia, urmând, apoi, spectacolul de cântece populare interpretate de: Vlad Mașca, Sergiu Muntean, Alex Moldovan și prof. Moldovan Emil-Ioan, într-o iradiantă încântare de suflet și autentică rapsodie; fără îndoială că mult așteptatul spectacol de dans sportiv, susținut de: Boantă Irina Anastasia și Horea Răzvan Adrian, de la Spotlight Studio, a fost încununat cu aplauze pe măsură.

Organizarea impecabilă a evenimentului cultural-istoric s-a datorat și cooperantei viziuni de suflet românesc dintre instituția de învățământ, reprezentată de dl. prof. Albert Zoltán, director ale cărui merite în domeniul educației trebuie reiterare, dl. prof. Velichea Dan, director adjunct, și compartimentele Primăriei, sub îndrumarea dnei Kovács Edit, primar al comunei Cristești. Nu în ultimul rând, și-au adus aportul minunații dascăli ai școlii-gazdă, educatoare, învățători, profesori, personal auxiliar, alături de interesul vocațional al profesorilor și elevilor de la școlile înscrise în concurs: Școala Gimnazială Cristești, prof. Airizer Melinda și elevii Lateș Ovidiu, Mathe Darius, clasa a VIII-a A; Școala Gimnazială “Ion Chinezu” Sântana de Mureș, prof. Pop Veturia și elevii Dâmboiu George Matei, Luca Aurel Daniel, clasa a VIII-a; Școala Gimnazială Sânpaul, prof. Novac Adina și elevele Czinkus Beatris, clasa a VIII-a, Czinkus Tania, clasa a VI-a; Școala Gimnazială Cristești, într-o atmosferă sărbătorească, și-a întâmpinat oaspeții la prima ediție a Concursului dedicat Marii Uniri de la Alba Iulia - 1918, sub genericul: “Centenarul României Mari - 2018”.

Școala Gimnazială “Emil Drăgan” Ungheni, prof. Vrînceanu Cristian Robert și elevele Rugină Cezara, clasa a V-a, Cotoară Sorana Miruna, clasa VII-a; Școala Gimnazială Ogra, prof. Todea Ștefan și elevii Ogrean Tania, Mureșan Crina; Școala Gimnazială Tirimia, prof. Făgăraș Rodica și elevii Murar Ana Maria, clasa a VIII-a, Dumitru Răzvan Aurelian, clasa a VI-a; Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Tg.-Mureș, prof. Silvășan Petronela și elevii Goia Alexandra, Pop Adael, clasa a VIII-a, toți, elevi studioși și dornici de a marca sentimentul patriotic de “a fi român”.

În urma celor cinci probe ale concursului, probe în care elevii au demonstrat temeinice cunoștințe teoretice, dar și abilități practice, o viziune argumentativă a dezvoltării României până în anul 2050, într-o competiție constructivă, echipajele s-au clasat după cum urmează:

Premiul I: Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Tg.-Mureș și Școala Gimnazială Cristești; Premiul II: Școala Gimnazială “Ion Chinezu” Sântana de Mureș; Premiul III: Școala Gimnazială Ogra. De menționat că, fiecare echipaj s-a bucurat în egală măsură de materialul intuitiv pus la dispoziție și, mai mult de atât, de o reală experiență educativă, din care cu toții au ieșit învingători. Moderatoarea concursului, dna. prof. Airizer Melinda, și dl. director prof. Albert Zoltán, au invitat întreaga audiență la o fotografie de grup, în fața banner-ului tematic: “Centenarul României Mari”. Gazdele au considerat că “dragostea constă în dorința de a da ceea ce este al tău altuia și de a simți fericirea acestuia ca și cum ar fi a ta”, drept pentru care a urmat o tradițională masă de sărbătoare.

Și dacă, în curând, “vin colindătorii”, atunci să spunem: “Dăruiește-i persoanei pe care o iubești: aripi pentru a zbura, rădăcini pentru a se întoarce și motive pentru a rămâne.” La cât mai multe ediții de concurs, Școala Gimnazială Cristești! Tuturor, la mulți ani cu vrednicie! La mulți ani, Mare Românie!

Lasă un comentariu