PROGRAME DE CALIFICARE PENTRU PERSOANELE CU STUDII PRIMARE

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează că, în conformitate cu OUG nr. 96/2018 de modificare a Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 963, din 14 noiembrie a.c., persoanele cu vârsta de peste 16 ani, care au cel puțin studii primare, vor putea fi cuprinse în programele de ucenicie.

Minimum 6 luni de pregătire

Potrivit noilor reglementări, persoanele menționate vor putea fi cuprinse în programele de ucenicie pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1.

În acest caz, contractul de ucenicie va avea o durată de cel puțin 6 luni, prin ucenicia la locul de muncă urmărindu-se obținerea unei calificări pentru tinerii cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare, pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă.

Astfel, prin această formă de pregătire, tinerii pot dobândi competențe profesionale și un loc de muncă cu o durată între 6 luni și trei ani, angajatorul asigurându-i ucenicului condițiile necesare pregătirii teoretice și practice.

Perioadă de probă, maximum 30 de zile

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabilește în funcție de ocupația (calificarea) pentru care urmează să se pregătească ucenicul, dar și de competențele dobândite anterior de către acesta.

În funcție de nivelul de pregătire, durata nu poate fi mai mică de 6 luni - în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1; 12 luni - în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 24 luni - în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3, și 36 luni - în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare, iar salariul de bază lunar stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă este cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

2.250 lei pe lună, din fondul de șomaj

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă în cuantum de 2.250 lei pe lună pe toată durata programului de ucenicie.

Nu beneficiază de subvenții angajatorii care: a) anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeași calificare;

b) organizează programe de ucenicie în același domeniu de activitate în care ucenicul deține deja o calificare ce cuprinde competențele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie; c) în ultimul an au fost în raporturi de muncă cu persoana care urmează să încheie contract de ucenicie, cu excepția situației în care pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare; d) se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare suspendate sau restricții asupra acestora.

***

ANOFM precizează că, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a OUG 96/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va modifica normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 279/2005 privind ucenica la locul de muncă.

Lasă un comentariu