DATORIA EXTERNĂ ȘI BOGĂȚIA ROMÂNIEI

Conform unor date publicate de capital.ro, în privința resurselor minerale, România deține locul IV în lume. Să vedem despre ce este vorba. Rezervele de lignit ale țării noastre sunt de 2.800 milioane tone. La prețul actual de 50 euro la tonă, înseamnă 140 miliarde euro. Rezervele de huilă sunt evaluate la 900 milioane tone, la prețul actual de 53 euro la o tonă înseamnă 47,7 miliarde euro. Resursele de cupru sunt de 900 milioane tone. La prețul de 400 euro pe tonă, rezultă 51,7 miliarde euro. Rezervele de sare sunt de 4.000 milioane tone, ceea ce înseamnă 35,6 miliarde euro. În privința aurului, rezervele valorează 214 miliarde euro, iar cele de argint 6,8 miliarde euro. În privința rezervelor de minereuri polimetalice, nu stăm rău nici acolo. Într-o tonă de minereu polimetalic se află 10 grame de molibden, 30 de grame de nichel și de cobalt, 50 de grame de crom, 300 de grame de galiu, 1.000 de grame de titan, 2.500 de grame de vanadiu și 5.000 de grame de arseniu. În România există 90 de milioane de tone de minereuri polimetalice. Prețul mediu al acestor metale este 38 de euro kilogramul. Făcând înmulțirile de rigoare, aflăm că există 900 de tone de molibden în zăcământ, de exemplu, la prețul total actualizat de 34.335.000 de euro. Așadar, în total, valoarea zăcămintelor minerale în România s-ar ridica la peste 734,8 miliarde de euro, potrivit capital.ro. Să avem în vedere că de-a lungul istoriei noastre, România a fost mereu “țara vânată” de mai-marii lumii pentru a fi supusă, fiindcă, nu-i așa?, o țară bogată trebuie jecmănită. Timp de sute de ani, resursele din țară au luat toate direcțiile, peste hotarele țării. A fost un jaf de ocupație. Să nu mire pe nimeni faptul că se dorește și acum, din partea unor categorii de oameni, autonomie teritorială, țara să fie făcută ferfeniță, condusă de oameni incompetenți și corupți.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, datoria externă a României a ajuns la 97,682 miliarde euro. Să facem o mică comparație. În perioada comunistă, România a început să aibă datorii externe începând cu anul 1972, când avea 30 milioane USD datorie externă. Apogeul este atins în anul 1981, când datoria externă a ajuns la 10.446 milioane USD, apoi cifrele au început să scadă până în anul 1989, când s-a achitat întreaga datorie externă, datorie care s-a făcut prin împrumuturi de la FMI, BM și BIRD. La data de 12 aprilie 1989, Nicolae Ceaușescu s-a adresat Plenarei Comitetului Central, unde a făcut publică încheierea plății datoriei externe, ce se ridica la 21 miliarde de dolari, și chiar mai avea de recuperat 2,5 miliarde de dolari. Nu se știe ce s-a ales de cele 2,5 miliarde dolari, important este că avem mari datorii. Comparativ, până în anul 1989, datoria externă a României s-a făcut pe seama unor investiții masive în obiective industriale, dar și de alte categorii, în timp ce, după anul 1990, datoria externă a fost orientată spre consum, fără investiții semnificative.

Foto: Extracție de cărbuni în Valea Jiului

Lasă un comentariu