LA CASA IANCULUI

Domnul prof. MIHAI MONORANU, moderatorul consacrat de-acum de la “Casa Iancului” a deschis conferința arătând că, așa cum era normal, activitatea Societății Cultural-Patriotice “Avram Iancu” din data de 28.11.2018, va fi axată pe evenimentul central al acestor zile, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Tema prezentată “Constituirea Consiliului Național Român în județul Mureș-Turda și a Gărzilor Naționale ale localităților din zonă” a fost susținută apoi de domnul jr. IOAN BERȚA, președintele societății.

Extrem de documentată și acoperitoare cu documentele vremii, expunerea a făcut o scurtă introducere asupra situației din Imperiul Austro-Ungar în anul 1918, a Transilvaniei din acea perioadă, ca și a modului în care tinerimea studioasă română din Budapesta și Viena, ca și cea din țară, s-a integrat rapid în avântul revoluționar care a cuprins această parte a Europei. Apoi, conștiința națională, ajunsă rapid la maturitate, și-a luat soarta țării în propriile mâini și într-un timp extrem de rapid a reușit să mobilizeze masele și să conștientizeze neamul că a sosit ora astrală a acestei țări.

Domnia sa a dat apoi citire documentelor vremii care comentau modul în care s-au constituit Consiliile și Gărzile Naționale în localitățile: Reghin, Cașva, Habic, Ibănești, Târnăveni, Gurghiu, Râpa, Albești, Bazna, Boian, etc., cum anume au acționat preoții, învățătorii, intelectualii din localitățile acestei zone pentru a lămuri și conștientiza oamenii că nu trebuie scăpat acest moment, cum s-au ales membrii acestora, cine au fost reprezentanții localităților la Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, cum au descris ziarele vremii evenimentul de la fața locului.

Folosind textul cu limbajul vremii, materialul ne-a introdus în acele frământate zile în care, într-un timp extrem de scurt, românii, românii toți, au lăsat pentru o clipă de-o parte orgolii, dezbinări, disensiuni, etc., și s-au mobilizat exemplar pentru a realiza interesul național major și imediat al acelor zile, Marea Unire.

Noi, cei de-acum, oameni educați, cunoscători ai istoriei acelor zile, nu am tras învățămintele necesare, nu putem să ne oprim o clipă din interminabilele și păguboasele controverse și disensiuni pe care le avem din diverse motive, politice mai ales, nu suntem în stare nici măcar o zi să fim uniți în cuget și-n simțire pentru ca să sărbătorim împreună, așa cum se cuvine, măreața zi de acum 100 de ani și prin ea pe înaintașii noștri ce ne-au lăsat o Românie Mare.

Unirea Bucovinei cu Patria Mamă, a fost marcată de dl. ec. MOLDOVAN MARIUS, printr-o regie inge-nioasă desfășurată pe tema unui cântec popular, momentul fiind filmat ca să rămână mărturie peste vreme.

În final, domnul Ioan Berța a acordat diplome și distincții unor membri activi ai societății noastre: HOSU IOAN, ȘANDRU MIHAI și MOLDOVAN MARIUS.

Clipa de poezie a fost susținută de poeții: MIRCEA DORIN ISTRATE, dr. MARCOCI DORIAN, SILVIU RAȚIU.

 

Lasă un comentariu