EMISIUNE NUMISMATICĂ: BANCNOTĂ DE 100 DE LEI, DEDICATĂ CENTENARULUI UNIRII

Banca Națională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic, începând cu data de 1 decembrie 2018, o bancnotă aniversară pentru colecționare, cu valoarea nominală de 100 lei, dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Potrivit BNR, bancnota va avea dimensiuni de 147x82 mm (cu o toleranță de ± 1 mm), culoare predominantă albastră, imprimată în tehnică mixtă plană și relief, pe suport de polimer, cu fereastră transparentă complexă.

Pe aversul bancnotei, în partea dreaptă, se regăsesc portretele regelui Ferdinand I și reginei Maria; dedesubt, pe două rânduri, numele acestora și anii de viață, respectiv “REGELE FERDINAND I 1865-1927” și “REGINA MARIA 1875-1938”, și, în zona centrală, o imagine de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.

Tot pe avers mai sunt imprimate stema României, în stânga sus, denumirea băncii centrale “BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”, pe orizontală sus, iar dedesubtul acesteia, medalionul cu sigla BNR și, mai jos, anii “1918-2018”. Valoarea nominală este înscrisă de patru ori, după cum urmează: în stânga jos, pe orizontală, în cifre “100”; în partea centrală jos, în litere, pe două rânduri “LEI UNA SUTĂ”; în dreapta jos, pe verticală, în litere “UNA SUTĂ LEI” și în dreapta sus, pe verticală, în cifre “100”.

Semnăturile guvernatorului și casierului central sunt imprimate în partea centrală, deasupra valorii nominale în litere. Data punerii în circulație, respectiv “1 decembrie 2018”, este imprimată pe verticală, în dreapta.

Pe reversul bancnotei sunt ilustrate intrarea în București a alaiului regal la l Decembrie 1918 și un fragment din buzduganul regelui Ferdinand I, respectiv patru femei în costume populare specifice fiecărei provincii românești unite: Basarabia, România, Țara Ardealului și Bucovina.

Dedesubt, se află textul: “FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR”. Denumirea băncii centrale “BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” se află sus, pe orizontală, iar sigla BNR este poziționată în dreapta sus și în stânga jos.

Valoarea nominală este imprimată pe verticală în stânga sus și pe orizontală în dreapta jos, în cifre, “100”, și pe orizontală în stânga jos, în litere, “UNA SUTĂ LEI”.

Seria și numărul bancnotei tipărite cu litere și cifre în două culori, roșu și negru, sunt imprimate astfel: în stânga, pe orizontală, cu cerneală roșie, cu caractere de înălțime crescătoare și în dreapta pe verticală, cu cerneală neagră.

În scopul protejării împotriva falsificării, bancnota include următoarele elemente de siguranță destinate publicului: în substratul de polimer - fereastră transparentă complexă, pe verticală, care conține portretele regelui Ferdinand I și reginei Maria, textul “ROMÂNIA”, o bandă de culoare variabilă și un element de siguranță vizibil contra luminii, prezent în mijlocul florii stilizate; filigran (reprezentând un fragment din buzduganul regelui Ferdinand I și sigla BNR), aflat în stânga aversului, vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului; text “ROMÂNIA 100” pe marginile ferestrei transparente; microtext pe firul de siguranță magnetic, în negativ: “1 DECEMBRIE 1918 1 DECEMBRIE 2018”.

Elemente de siguranță adăugate prin imprimare în relief, detectabilă prin palpare: pe avers: portretele regelui Ferdinand I și reginei Maria, imaginea de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, stema României, denumirea băncii centrale “BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”, medalionul cu sigla BNR, valoarea nominală în cifre și litere, iar în fereastra transparentă, elementul embosat “100”; pe revers: un fragment din buzduganul regelui Ferdinand I, denumirea băncii centrale, sigla BNR, valoarea nominală în cifre și litere, dreptunghiul cu sigla BNR; cerneală care își schimbă culoarea, din auriu în verde, sub diferite unghiuri de înclinare, pe avers, pe două rânduri, textul “LEI UNA SUTĂ”; imagine latentă pe revers, la baza fragmentului buzduganului regelui Ferdinand I, valoarea nominală “100” fiind vizibilă când bancnota se privește sub diferite unghiuri de înclinare.

Un element de suprapunere sub forma unui fragment al ordinului militar “Mihai Viteazul”, care a fost instituit de regele Ferdinand I pentru fapte de vitejie în Primul Război Mondial. Fragmente ale acestuia se află poziționate atât pe avers, cât și pe revers, iar suprapunerea se realizează când bancnota este luminată din partea opusă privitorului; microperforații laser reprezentând valoarea nominală “100”, amplasate în zona centrală, pe direcție verticală.

Tirajul acestei emisiuni este de 10.000 bancnote, prețul de vânzare (exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare) este de 150 de lei, iar lansarea în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.

 

Lasă un comentariu