SÂMBĂTĂ, 8 DECEMBRIE: ZIUA CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI

Constituția României este Legea Fundamentală a statului, reglementând principiile generale de organizare ale acestuia, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale.

Primele constituții românești au fost Regulamentele Organice (în Țara Românească în 1831 și în Moldova în 1832). Ele au fost înlocuite în 1858 de Convenția de la Paris, urmată, în 1864, de Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris, constituția autoritară a domnitorului Al. I. Cuza. Prima constituție modernă a României a fost cea liberală din 1866. În 1923 a fost adoptată prima constituție democratică. În 1948, instaurarea regimului comunist în mod oficial s-a făcut prin adoptarea unei constituții prin care România devenea republică și care a deschis calea către un regim totalitar (sursa - istoriiregasite.wordpress.com).

Constituția României, prima de după decembrie 1989, a fost adoptată de Adunarea Constituantă, la 21 noiembrie 1991, și aprobată prin Referendumul național de la 8 decembrie, același an, cu o majoritate semnificativă: din numărul de 10.948.468 de participanți, 77,3% au răspuns afirmativ, 20,49% negativ, voturile nule reprezentând 2,3%.

Elaborarea, dezbaterea și adoptarea noii Constituții a României au durat un an și jumătate, votul decisiv fiind dat la București, deși inițial se propusese să aibă loc la Alba Iulia, prima Capitală a statului român unitar. Din totalul de 510 parlamentari, au fost prezenți 509, din care 414 s-au pronunțat pentru și 95 împotrivă. FSN, PUNR și reprezentanții minorităților, altele decât cea maghiară, au votat pentru, cu câteva excepții. PNȚCD și PNL s-au pronunțat împotrivă, iar UDMR a votat în bloc împotrivă. Votul nominal a fost pecetluit prin semnătură.

După patru ani de la adoptarea Constituției României, la 13 noiembrie 1995, deputații au adoptat propunerea legislativă privind proclamarea Zilei Constituției României pentru data de 8 decembrie, propunere aprobată de Senat (Legea nr. 120/8 decembrie 1995).

Constituția a fost revizuită în anul 2003, prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin Referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.

Instituția Prefectului Județul Mureș, în colaborare cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș, a organizat ieri, 7 decembrie, în Aula Magna a Universității, o manifestare dedicată sărbătoririi Zilei Constituției.

Lasă un comentariu