UDMR “ÎNTINDE COARDA” ÎN REGIM DE URGENȚĂ - SE CERE AUTONOMIE SPECIALĂ PENTRU JUDEȚELE MUREȘ, HARGHITA ȘI COVASNA!

Distribuie pe:

Luni, 3 decembrie, la numai două zile de la sărbătorirea Centenarului, UDMR a depus în Parlamentul României un proiect de act normativ prin care solicită “transpunerea în legislație a prevederilor privind popoarele conlocuitoare, din Rezoluția de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918”, se arată în comunicatul dat publicității cu acest prilej. Inițiatorii consideră că a venit momentul ca Rezoluția să fie transpusă în legislația românească în întregul ei, întrucât - spun aceștia - doar paragraful care face referire la unirea Transilvaniei cu România s-a bucurat de această recunoaștere.

Concret, se are în vedere primul alineat din punctul III al Rezoluției invocate, care prevede: “Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc”.

Or, potrivit reprezentanților Uniunii, “pilonul de bază al democrației este statul de drept, iar democrația românească poate fi completă dacă și din punctul de vedere al dreptului comun sunt valabile și aplicabile, în mod neechivoc, cele formulate la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1918, ce con-stituie bazele legale ale statului român modern”.

În acest context, UDMR solicită adoptarea în regim de urgență, a unor prevederi legislative care să asigure minorităților naționale: reprezentare proporțională în instituțiile administrației publice locale, județene, naționale și la nivel european, precum și în instanțele de judecată; angajarea / numirea de personal, inclusiv de conducere în ministere și servicii publice deconcentrate, proporțional cu numărul persoanelor ce aparțin minorităților naționale istorice; administrarea autonomă a vieții culturale, învățământului și culturii acestor minorități pe baza Legii privind statutul minorităților naționale; posibilitatea înființării unor regiuni de dezvoltare separate, care să poată obține, prin lege, statut de autonomie specială pentru județele care aparțin unor regiuni istorice sau în care o minoritate națională istorică are o proporție semnificativă și care, împreună, corespund cerințelor prevăzute în Regulamentul CE 1059/2003.

Solicitat să comenteze formulările de mai sus, deputatul Korodi Attila a explicat, la un post de televiziune, că, pe de o parte, Declarația de la Alba Iulia face unele referiri la anumite tipuri de autonomie specială, iar pe de altă parte, proiectul propus se referă la imperative legate de dezvoltarea economică, de infrastructură, inclusiv cea școlară, chestiuni care impun luarea unor decizii pe plan local: “UDMR dorește să se permită autogospodărirea”, iar, în opinia sa, “Covasna, Harghita și Mureș pot să înglobeze o regiune de dezvoltare separată” (sursa - realitatea.net).

Deputatul a ținut să precizeze că nu s-au purtat negocieri cu PSD.

Lasă un comentariu