DIN 1 IANUARIE 2019, VALOAREA COMISIONULUI UNIC DE GARANTARE SE REDUCE DE LA 3,8% LA 1,6 %

Potrivit Programului de Guvernare, una dintre priorități vizează acordarea de garanții de stat în procent de 80% din valoarea creditului de reproducție pentru realizarea producției agricole și procesarea produselor agricole, pentru realizarea investițiilor cu finanțare europeană, a altor investiții în ferme, precum și pentru achiziția de teren agricol. Pentru îndeplinirea acestor obiective, atât Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cât și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA au depus eforturi considerabile pentru a identifica modalități care vizează facilitarea accesului la finanțare a producătorilor agricoli, realizând analize privind problemele din acest sector, mecanismele și procedurile aferente garantării. Una din problemele identificate de către instituțiile finanțatoare și beneficiari a fost nivelul comisioanelor practicate de fondurile de garantare.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA (FGCR) va practica, începând cu 1 ianuarie 2019, un comision unic de garantare de 1,6%, atât la soldurile garanțiilor aflate în portofoliu, cât și cele ce se vor acorda începând cu această dată. Excepție fac beneficiarii care au garanții în sold la data de 31 decembrie a fiecărui an sau pentru care se solicită prelungirea garanției, a căror capacitate de plată depinde de existența unor condiții favorabile durabile sau sunt în incapacitate de plată sau în pragul incapacității de plată. Pentru aceștia, nivelul comisionului va fi de 6,3%, inclusiv în cazul celor pentru care s-a descris procedura insolvenței (în prezent există în sold doar două garanții la care nivelul comisionului nu poate fi redus, începând cu anul 2019).

Conform estimărilor efectuate de FGCR, aproximativ 10.000 de societăți din agricultură, zootehnie și acvacultură ar putea beneficia de această măsură. Printre efectele așteptate în urma acordării de garanții cu comision redus, se numără: creșterea producției și calității acesteia, sporirea volumului de marfă destinată pieței interne și externe, cu impact pozitiv asupra produsului intern brut, precum și creșterea veniturilor la bugetul de stat, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Lasă un comentariu