Dialogul multicultural la Târgu-Mureș

Distribuie pe:

Institutul de Studii Multiculturale „Alpha”, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Socioumane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române și cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România și cu revista „Vatra”, organizează, în perioada 8-9 decembrie a.c., la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, conferința internațională Literatură, discurs și dialog multicultural, ediția a șasea, conferință care se integrează, prin aria largă de teme abordate, în preocupările constant ale comunității academic ârgumureșene de a favoriza desfășurarea unor manifestări științifice de amploare, care pun în dezbatere probleme de actualitate ale epocii contemporane.

Conferința beneficiază de prezența unor profesori reputați, cercetători, doctoranzi de la universități și institute de cercetare din România și din străinătate.

Deschiderea festivă a lucrărilor conferinței se va desfășura în data de 8 decembrie, de la ora 10, în Sala A12, a Universității „Dimitrie Cantemir”. În plenul conferinței va fi proiectat filmul documentar Iași, inima României, 1916-1918, film realizat de Alina Țiței.

Conferința va continua cu lucrările pe secțiuni, în cadrul cărora vor fi susținute comunicări științifice din domenii precum literatură, lingvistică, comunicare, relații publice, științe politice și relații internaționale, jurnalism, psihologie, sociologie, istorie și studiul mentalităților, științele educației și științe sociale. Aceste comunicări, de o certă relevanță științifică și culturală, vor fi susținute de personalități ale vieții academice naționale și internaționale și vor sublinia relația dintre comunicare, discurs, globalizare și multiculturalism, din perspectiva unei abordări interdisciplinare, marcând un moment important de împlinire și de bilanț al cercetării științifice de înalt nivel. Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că volumul conferinței va fi supus evaluării pentru a fi indexat în catalogul Web of Science, cea mai importantă bază de date științifice internațională.

Prin amploarea dezbaterilor și prin anvergura personalităților participante, conferința internațională Literatură, discurs și dialog multicultural se va constitui, suntem convinși, într-un moment de referință al cercetării științifice din spațiul românesc.

Asociația pentru Cultură, Multimedia și Educație Democratica Alpha, sub patronajul căreia se desfășoară conferința, are, ca instituții subordonate, Editura Arhipelag XXI, Revista Journal of Romanian Literary Studies, revistă indexată ERIH Plus, Revista de cultură Alpha și Institutul de Studii Multiculturale Alpha, prin care au fost organizate mai multe conferințe internaționale în ultimii ani, conferințe care au avut un real succes, bucurându-se de prestigiu și notorietate.

 

Lasă un comentariu