IN MEMORIAM - ADRIAN PĂUNESCU

În baza proiectului întocmit pentru derularea unor activități cultural-educative în anul omagial al Marii Uniri, la sediul Ligii Pensionarilor din Târgu-Mureș, doamna prof. pensionară FLORICA PERȚE, președinta organizației de femei din cadrul Ligii Pensionarilor Târgu-Mureș, a organizat o activitate culturală deosebită și anume, un frumos și util gest de aducere aminte a celui care a fost marele și talentatul ADRIAN PĂUNESCU, cel care, pe zi ce trece, este tot mai uitat de gândul nostru, gând împovărat de-acum de prea multe altele pe care viața ni le pune în tainul trecătoarelor și înnevoitelor noastre zile.

Pe lângă membrele organizației amintite, toate îmbrăcate în frumoase costume populare românești, au fost prezenți președinții și simpatizanții societăților ,,Avram Iancu”, ,,Al. Papiu Ilarian”, Liga Scriitorilor Români, Fundațiile ,,Vasile Netea” și ,,Romulus Guga”.

Grupul coral al Organizației de Femei, alcătuit din pensionare din Târgu-Mureș, a deschis activitatea întonând Imnul de Stat al României, după care doamna Florica Perțe a prezentat biografia și opera marelui dispărut. Pe parcursul expunerii, grupul coral a interpretat mai multe melodii binecunoscute pe versurile lui Adrian Păunescu, antrenând întreaga asistență.

Cuvântul doamnei Florica Perțe a fost punctat cu poezii declamate de mari actori români (înregistrate și redate), alături de poezii, creații proprii în referire la temă, ale poeților MIRCEA DORIN ISTRATE și MARCOCI DORIAN. În final, au făcut aprecieri în referire la Adrian Păunescu doamna MARIANA PLOIEȘTEANU și domnul RADU ION OROIAN.

Comemorarea acestui mare și talentat poet, un adevărat fenomen al culturii noastre, a fost una de mare emoție și trăire sufletească, versurile sale emoționante în referire la părinți, neam și țară înfiorând cu adevărat asistența. Această activitate, ca și altele create și conduse de doamna prof. Florica Perțe, prin temele alese, cadrul organizatoric, participanți, adună de fiecare dată un mare un umăr de persoane dornice de cunoaștere și de câteva clipe frumoase de desfătare sufletească.

Sincere felicitări, stimată doamnă profesoară pensionară, pentru faptul că ne faceți pentru o clipă viața mai frumoasă, mai interesantă și mai de trăit.

Lasă un comentariu