UN GÂND, O VIAȚĂ, O IDEE - PETRU NEMEȘ, LA 70 DE ANI

Distribuie pe:

Omul își clădește neuitarea semenilor prin crezul, faptele și zbaterea sa, pentru ca timpul vieții să-i fie rostuit cu folos pentru el, dar mai ales pentru cei care vor veni după el. Așa ar trebui să facem toți, pentru ca urma trecerii noastre prin această lume să rămână adânc întipărită în mintea, inima și sufletul semenilor, ca și a acelora ce vor veni rând la rând, veac după veac în urma noastră.

Acesta este gândul, crezul și faptele vrednicului nostru profesor PETRU NEMEȘ, om de toată lauda între semenii săi, cel care a găsit de cuviință să facă tot ce omenește este posibil pentru ca românii să nu-l lase uitării pe marele bărbat, patriot, filozof, istoric ALEXANDRU PAPIU ILARIAN, cel născut în satul care azi îi poartă numele, aici, în cuibarul veșniciei din Câmpia Transilvană.

Atât cât a putut cu mintea și cu puterile domniei sale, ajutat fiind și de cei care au crezut în ideile sale, Petru Nemeș a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a ridica în slava binemeritată numele, faptele și opera marelui istoric, toate acestea sub egida Societății “Al. Papiu Ilarian”, înființată de el și în fruntea căreia se află de peste 25 de ani.

Binemeritată și cu folos fie-i zbaterea și gândul Domniei sale pentru această idee înțeleaptă ce l-a însoțit în toate faptele sale întreaga viață și care îl va ține și pe el în neuitarea timpului ce va să vină.

Să ne trăiți întru mulți și fericiți ani, dragă domnule profesor PETRU NEMEȘ!

Lasă un comentariu