ALTE POLITICI CRIMINALE DE MAGHIARIZARE FORȚATĂ (XXIV) CÂTEVA CONCLUZII SPRIJINITE PE DOCUMENTE

Politica de maghiarizare forțată a românilor și a altor popoare incluse prin accidentele istorice în regatul unguresc a stârnit în Europa timpului o reacție negativă. Mari personalități, mai ales din domeniul culturii, dar și politice, au luat atitudine în presa europeană împotriva maghiarizării. Aurel C. Popovici, marele nostru politolog din secolul trecut, dedică problemelor de fond ale statului feudal și ale unor posibile state unite ale Europei lucrarea monumentală DIE VEREINIGTEN STAATEN VON GROSS-OSTERREICH, tipărită la Leipzig, în 1906. Nu toate ideile lui Aurel C. Popovici în legătură cu o Românie aparținând unei federații având ca stat-pilot Austria Mare sunt acceptate măcar ca teorie. Istoria le-a infirmat fără drept de apel. Opera politologului nostru este fundamentală prin analiza pluridisciplinară făcută monarhiei austro-ungare în general, analiză cuprinsă în PARTEA I: SITUAȚIA PE ANUL 1867, în care aprofundează teoriile, structurile, obiectivele, metodele și eșecurile istorice ale maghiarizării forțate. Am stăruit asupra acestei opere din pricină că se bazează pe o documentare amplă, însumând opinii ale specialiștilor și politicienilor europeni față de hungarism.

Dacă maghiarizarea forțată a trezit mai mult o reacție de opinie în Europa, nu fără foloase pentru cauza națională a românilor, reacția românească s-a convertit în luptă politică, economică, culturală și spirituală, mobilizând masele care s-au solidarizat cu idealul național. Nesfârșitul lanț de procese de “agitație” și “nesupunere”, de presă și opinie, religioase și școlare se constituie în spasmul visceral al despotismului în imposibilitate de a stăpâni fenomenul social de el declanșat care atinge limitele bestialității, prin crimele împotriva umanității, ca ultim și degradant argument al hungarismului.

* Bertrand Auerbach, austriac, profesor la Universitatea din Nancy - Franța: ... Pentru martorul dezinteresat, se pare că maghiarii comit un anacronism atunci când încearcă să fondeze o națiune, una și trăitoare pe cadavrele diverselor naționalități, pe care trebuie să le ucidă și care nu doresc decât să trăiască.

* J. Novicow: ...În numele cărei superiorități intelectuale ungurii pretind să-i maghiarizeze pe sârbi sau pe români?...

* Houston Stewart Chamberlain: ...Rațiunea de stat poate să spună orice vrea, însă comunitatea poporului de limbă națională, de credință, de obiceiuri și de trecut nu poate fi înlocuită prin niciun ideal abstract.

* Circulara confidențială adresată de inspectorul școlar din comitatul Bihor, Sipos Orbán, învățătorilor nemaghiari din subordine.

(Va urma)

Lasă un comentariu