OMAGIU FĂURITORILOR MARII UNIRI ÎN PAGINI DE CARTE, PRIN ELEMENTE BIOGRAFICE ȘI PORTRETE PICTATE

Apariția unei noi lucrări editoriale este un motiv de bucurie, cu atât mai mult cu cât cartea care apare este un frumos prinos de cinstire adus celui mai important moment din istoria neamului românesc, făurirea României Mari, precum și celor care, prin faptele lor minunate, și-au adus aportul din plin la împlinirea dezideratului de veacuri. Cartea distinsului om de cultură mureșean Ilarie Gh. Opriș, intitulată “Un secol de la Marea Unire - 1 Decembrie 1918”, Documentar ilustrat de Maria Mera, este dedicată, prin cuvânt și imagine picturală, acelora care fac parte din galeria marilor oameni ai țării, care au scris pagini de o neîntrecută frumusețe istorică și au contribuit la realizarea unității de neam. Cartea cuprinde elemente biografice, precum și portrete pictate ale unor ilustre personalități de nivel național, dar și a unor distinși oameni ai pământului mureșean care au contribuit la Marea Unire. Cartea cuprinde și o serie de cronici ale unor evenimente culturale, unde a fost prezentată expoziția cu picturile acestor personalități cuprinse în carte. Sunt prezentate aici figurile unor mari bărbați de stat, ale unor oameni ai Bisericii și ai altor instituții, care, cu toții dimpreună, și-au unit toate forțele și energiile spre împlinirea idealului de unitate al românilor.

Istoria își reconstituie faptele sale mărețe prin multe căi. Imaginea actului istoric și efectele pe care le-a produs în viața poporului nostru o realizăm integral, numai dacă o privim și prin prisma faptului de cultură, nu numai prin documentul istorico-politic și militar. În cadrul fenomenului cultural intră, desigur, și artele. Realizările picturale au contribuit din plin la conturarea momentului istoric, la impactul pe care l-a avut asupra societății umane, precum și la efectul transmiterii informației istorice pentru posteritate. Realizarea picturală transmite o istorie vie, activă, prezentă în momente și locuri extrem de importante. Observăm că din gama diversă a artei, pictura a fost una din cele care au exprimat mai pregnant evenimentul istoric, starea de spirit care a stăpânit întreaga suflare românească la acel moment.

Referitor la poporul român, momentul culminant al istoriei sale îl constituie, desigur, realizarea statului național român în cadrul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.

Îl felicit pe autor pentru modul în care a făcut un exercițiu de aducere aminte și omagiere a celor care, mai de demult, au scris o pagină în istoria neamului românesc.

Personalitățile cuprinse în acest volum sunt împodobite cu atâtea realizări, de la înălțimea cărora pot privi cu deplină bucurie spre anii cei mulți în care au trudit cu maximă osârdie, cu seriozitate, perseverență și înțelepciune. Numele lor va rămâne permanent legat de marile lor realizări, pe care le-au înfăptuit pe diverse planuri, realizări care sunt multe și importante.

Marii oameni, la care se referă prezentul volum, au avut o viață trăită în necontenită și stăruitoare muncă. Munca este o lege sfântă, ea este cea care îl înnobilează pe om și-l urcă pe treptele ierarhice ale oricărei societăți moderne. Omul care scrie istorie este cea mai mare valoare din această lume, atât prin creație, cât și prin menire, iar noi ne valorificăm pe noi înșine dacă îl stimăm, prețuim și iubim, căci prin aceasta ne arătăm prin noi înșine valoroși și îl valorificăm și pe aproapele nostru. Personalitățile cuprinse în acest volum sunt oameni valoroși, oameni pe care societatea s-a putut baza necontenit, sunt persoane care lasă în urma lor o dâră de lumină. Aducem un gând de apreciere și prețuire tuturor acestor personalități, pentru realizările pe care le-au întreprins, realizări prin care intră în istorie, scriind, cu sufletul, cu viața și cu faptele lor mărețe, pagini de o neîntrecută frumusețe, care se vor impune posterității ca o comoară scumpă, vrednică să fie păstrată și cinstită.

Personalitățile cuprinse în paginile acestei cărți sunt învăluite de un puternic și nobil sentiment patriotic, de o dragoste de țară care nu cunoaște limite. Vasile Conta spune că “fundamentul moral al unui popor e patriotismul; fără el nu putem concepe o viață, dar încă un stat”.

Formarea conștiinței și conduitei patriotice urmează drumul formării comportamentelor morale. De obicei, se vorbește despre “sentimentul” patriotic, plasându-se patriotismul, în mod exclusiv, în planul afectiv. Dacă patriotismul s-ar limita numai la planul afectiv, el n-ar avea nicio valoare. Valoarea acestei trăsături morale constă în fapte, în comportamenul patriotic. Este vorba de identitatea națională, identitatea de conștiință națională și sentimentul apartenenței naționale.

Conținutul educației patriotice îl constituie patria. Patria este pământul stropit cu sângele strămoșilor, bogățiile naturale și realizările poporului, frumusețile peisajelor, evenimentele de luptă și sacrificiu prin care a trecut poporul, precum și bogățiile sale spirituale: limba, portul, obiceiurile din străbuni. Toate acestea au susținut identitatea noastră națională peste capul tuturor vitregiilor vremii.

Aducem cuvânt de felicitare, însoțit de omagiul nostru de cinstire și prețuire autorului acestui volum, distinsului publicist, om de carte și de cultură veritabilă, Ilarie Gh. Opriș, care s-a preocupat ca acest volum să poată vedea lumina tiparului în condiții dintre cele mai bune. Îl felicit pentru seriozitatea și rigurozitatea de care a dat dovadă și de data aceasta, ca și cu alte multe ocazii similare și îi urez mult succes în activitatea viitoare a domniei sale.

Lasă un comentariu