LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL” DIN TÂRGU-MUREȘ, DESPRE IDENTITATEA NAȚIONALĂ, PATRIMONIU, VALORI MORALE

Se spune că ,,toate lucrurile au frică de timp, dar timpul se teme de piramide”. Tot așa, zestrea inestimabilă a țării noastre a învins un timp istoric multimilenar și de aceea este o datorie să o descoperim, să o înțelegem și să o transmitem generațiilor următoare.

Excursia organizată la Alba Iulia recent, la care au participat aproape 90 de elevi, însoțiți de nouă cadre didactice, a avut ca obiective principale sărbătorirea Centenarului Marii Uniri și formarea unei atitudini de respect față de patrimoniul țării, prin contactul nemijlocit cu locurile și mărturiile istorice.

Măreața Cetate ne-a întâmpinat cu imnuri patriotice, îndemnându-i irezistibil pe elevi să se prindă într-o uriașă horă și să fluture drapelele. Sub ochii lor s-au perindat în cadrul Muzeului Unirii numeroase exponate ale istoriei locale, înviind modul de viață al dacilor, daco-romanilor și românilor, reflectând năzuințele, frământările și realizările naționale.

Vizitând apoi Museikonul, areal modern de artă veche bisericească, ne-am promis să revenim pentru a participa la atelierele de restaurare propuse de organizatori.

În Cetate am primit o lecție de istorie vie, de vechime și continuitate, dar și de apartenență la o diversitate culturală specifică Transilvaniei. Urmele templului zeiței Nemesis, ocrotitoarea soldaților și gladiatorilor, trăinicia muncii constructorilor romani, reflectată în Via Principalis și mărturiile castrului roman al Legiunii a XIII-a Gemina confirmă cunoștințele noastre de istorie antică. Evul Mediu ni se dezvăluie cu alura romanică a turnului-clopotniță de lângă catedrala catolică reconstruită în stil gotic, unde se odihnește Iancu de Hunedoara, marele luptător pentru Cruce.

Un popas mai îndelungat l-am făcut la statuia lui Mihai Viteazul, pentru că Alba Iulia a reprezentat un moment atât de semnificativ în în cariera lui politică și militară, iar faptele sale au aprins scânteia unității naționale, drept pentru care școala noastră îi poartă numele.

Fortificațiile ridicate în secolul al XVIII-lea în stil Vauban, cele mai importante din sud-estul Europei, pe care inginerul de origine italiană Giovanni Visconti Morando le-a demarat și condus în mare parte, formează o stea ușor inegală pentru adaptare la specificul terenului și are mai multe linii de apărare, formate din bastioane, curtine, raveline și șanțuri. Tunelurile și cazematele sporeau posibilitățile de intervenție ale apărătorilor. Artileria inamică era zădărnicită și de înclinația într-un ușor unghi a zidurilor cetății. Impresionează efortul unitar al atâtor creștini, austrieci, italieni, români - lucrători, ingineri, artiști pietrari și sculptori, pentru ca cetatea să fie rezistentă contra turcilor și frumoasă în același timp, căci era însăși capitala Transilvaniei.

Barocul timpuriu își revărsa exuberanța la porțile Cetății, prin basoreliefuri amintind de legendele antichității grecești și statui glorificând victoria austriecilor asupra turcilor, reprezentați striviți de copitele cailor împăratului Carol al VI-lea de Habsburg.

Cu inima strânsă am privit locul martiriului lui Horea, Cloșca și Crișan și cu smerenie am identificat Sala Casinei, unde a fost votată unirea Transilvaniei cu România, busturile luptătorilor pentru unire, precum și Catedrala Întregirii, locul încoronării regelui Ferdinand peste tot neamul românesc.

O asemenea experiență nu o poți uita îndată ce ai ajuns acasă. Compuneri, prezentări, referate, ilustrații continuă să fie colectate din rândul elevilor participanți.

Recent, istoria vie a poposit ea însăși la noi în școală. Elevii noștri au putut vedea și înțelege mai bine o părticică din modul de luptă și valorile care i-au caracterizat pe strămoșii romani. Membrii asociației ,,Milites Marisensis” le-au prezentat elevilor, în urma preocupărilor lor de reconstrucție istorică din ultimii ani, echipamentul unor soldați din trupe auxiliare: coiful - galea, cu ranforsări și apărători de obraz și ceafă, tunica, platoșa din zale - lorica hamata, centura - balteus, pantalonul - braccea, și armele - sica și scutum prevăzut cu umbo. Prezentarea formației în atac a reliefat curajul, solidaritatea, disciplina, inteligența soldaților și centurionilor, cheia faimei și a succesului acestor luptători. Elevii au aplaudat această demonstrație, exprimându-și interesul față de viitoarele activități și ateliere propuse de parteneriatul școlii cu ,,Milites Marisensis”.

Felicitări deosebite elevilor din clasele IV-VIII, care au reprezentat cu cinste școala în Cetatea Unirii și o apreciere pentru doamnele profesoare însoțitoare: Ferenczi Elena, Botoș Daniela, Boiti Adriana, Pop Liana, Oprea Maria Daniela, Gliga Domnica, Matei Carmen și Moldovan Annamaria. Mulțumiri și ghizilor locali, care nu și-au precupețit eforturile pentru a ne face informarea succintă și în același timp cuprinzătoare și captivantă.

Calde felicitări pentru interesul acordat Istoriei și elevilor din clasele a V-a A, a V-a B, a VI-a A și a VII-a A, care au participat la activitatea propusă de ,,Milites Marisensis” și mulțumiri istoricilor inițiatori ai parteneriatului, dr. Fábian István și dr. Szász Bálint, consilierului educativ - prof. Crăciun Anca, și doamnei director, prof. Fleșeru Romana-Andreea.

Valorile morale exemplare, atât ale înaintașilor, cât și ale profesorilor care au coordonat aceste activități, sperăm să și le însușească tinerii, iar vrednicia vlăstarelor să reafirme convingerea: ,,Suntem și vom fi!”

Lasă un comentariu