S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE PENTRU BIBLIOTECARI - TÂRGU-MUREȘ 2018

Vineri, 14 decembrie 2018, în Sala Mică a Palatului Culturii, s-a desfășurat Conferința Națională pentru bibliotecari, “Centenarul Marii Uniri - un secol de carte românească”, reuniune culturală organizată sub egida Ministerului Culturii, de Asociația “Barză Viezure Mânz” și Editura Litera, în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Consiliul Județean Mureș și Biblioteca Județeană Mureș.

Chiar dacă sărbătorile de iarnă bat la ușă, au răspuns invitației de a lua parte la conferință bibliotecari din întreaga țară, colaboratori ai Bibliotecii Județene Mureș și reprezentanți ai Filialei Mureș a Ligii Scriitorilor Români. În acest context, bibliotecarii - din județele Alba, Arad, Argeș, Brașov, Brăila, Cluj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sălaj, Suceava, Satu-Mare, Vrancea și Mureș - au ascultat prelegerile susținute de dr. Monica Avram - directorul Bibliotecii Județene Mureș, dr. Cosmin Popa - cercetător științific principal la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” București, și Ion Bogdan Lefter - poet și eseist, critic și istoric literar.

Lucrările conferinței au fost deschise de vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, dl. Alexandru Cîmpeanu, care a transmis felicitări organizatorilor, i-a salutat pe participanți și a încheiat alocuțiunea introductivă cu speranța că interesul publicului pentru cartea tipărită și pentru lectură nu va dispărea niciodată.

Extrem de interesantă a fost prelegerea dnei Monica Avram, directoarea Bibliotecii Județene Mureș, care a pregătit o sinteză atent documentată despre “Sistemul biblioteconomic din România”, pornind de la Testamentul Contelui Sámuel Teleki conceput pentru bibliotecarii și cititorii din secolul al XIX-lea, dar ale cărui principii biblioteconomice rămân extrem de actuale. În cadrul discursului rostit la reuniunea culturală aflată sub semnul Centenarului, dr. Monica Avram a pus în evidență aportul pe care l-a avut Școala Ardeleană în procesul apariției primelor biblioteci din Județul Mureș, dar și rolul Astrei care a contribuit în mod decisiv la nașterea sistemului bibliotecilor publice românești.

Cu deosebită atenție a fost urmărită intervenția dr. Cosmin Popa, cercetător științific principal la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București, care s-a înscris la conferință cu o comunicare intitulată “Centenarul Marii Uniri. Bilanțul unui veac de istorie”, oferind participanților o grilă de interpretare istorică și psiho-sociologică a fenomenului românesc pe parcursul unui secol de evoluție, marcat de diverse “paradigme și paradoxuri” specifice gândirii colective a poporului nostru.

Partea a treia din programul conferinței a fost alocată elegantei prelegeri susținute de poetul, eseistul, istoricul și criticul literar Ion Bogdan Lefter, care a insistat asupra ideii că Istoricul Moment al Marii Uniri a marcat piața de carte românească prin apariția unei piețe integrate de carte, dar a avut efecte mai puțin importante asupra istoriei literaturii naționale deoarece, în literatura română factorul de unitate și de stabilitate națională s-a manifestat cu mult timp înainte de realizarea Unirii celei Mari.

Conferința moderată de doamna Anca Runtag s-a încheiat cu o sesiune de dezbateri libere și cu o frumoasă surpriză pregătită pentru bibliotecari de către colegii de la Biblioteca Județeană Mureș, și anume, o vizită la Biblioteca Teleki, înființată în 1802, de contele cu același nume.

Fără îndoială, organizarea conferinței “Centenarul Marii Uniri - un secol de carte românească” a demonstrat, încă o dată, că angajații din sistemul bibliotecilor publice s-au implicat și au susținut, pe parcursul întregului an, proiecte dedicate Marii Uniri prin acțiuni culturale variate destinate tuturor categoriilor de cititori, iar includerea Bibliotecii Județene Mureș printre organizatori a dovedit faptul că activitatea Filialei Mureș a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România este apreciată la nivelul întregii bresle a bibliotecarilor din țara noastră.

Voi încheia cu mențiunea că, în cadrul proiectului “Centenarul Marii Uniri - un secol de carte românească”, bibliotecile publice au primit cu titlu de donație o serie de cărți referitoare la istoria, literatura și cultura națională. Le suntem recunoscători pentru donație și pentru prilejul de a fi participat la o interesantă dezbatere referitoare la rolul cărții în Anul Centenarului.

 

Lasă un comentariu