ALTE POLITICI CRIMINALE DE MAGHIARIZARE FORȚATĂ (XXVII) PROCESUL “MEMORANDUM”

Distribuie pe:

CONSECINȚE ȘI CONCLUZII. Reacția românească și europeană la procesul monstruos intentat de hungarism, memorandiștilor, este una de fond, care pune premisele condamnării lui ca patologic exacerbată până în zonele aberantului.

* În România s-a înființat LIGA CULTURALĂ cu scopul de a susține mișcarea națională din Transilvania. Iau naștere diferite societăți patriotice având același scop.

* 27 noiembrie 1893. Ungurii devastează casa lui Ioan Rațiu din Turda. În Senatul României, Dimitrie A. Sturdza pronunță un discurs fără echivoc în legătură cu evenimentele din Transilvania...

Nu trebuie să ne temem să vorbim de chestiunea românilor din Ungaria; nu trebuie să ne temem, pentru că, dacă ne-am teme și am tăcea în parlamentul român, ce ar mai însemna România? N-ar mai însemna nimic, ar fi o țară aservită; am fi schimbat relațiunile de vasalidare cu Turcia în relațiuni de vasalidare cu Ungaria... Avem interese permanente, cum o spune domnul Tocilescu; acele interese permanente sunt însă mai mari decât interesele financiare; acelea sunt interesele neamului românesc. Aceste interese trebuie să fie apărate, căci ori ele vor fi apărate și vom trăi, ori nu vor fi apărate și vom pieri... nu poate exista acest Regat fără să existe și ceilalți români. Când românii care trăiesc în afară de Regat vor fi desființați și zdrobiți, va suna și ceasul nostru foarte curând...

* 25 septembrie 1894. În parlament, același exemplar Dimitrie A. Sturdza, ca răspuns la condamnarea memorandiștilor: ...Când însă vom vedea a treia parte din neamul nostru îngenunchiat și desființat, atunci va intra în noi îndoiala, și îndoiala slăbește, și slăbiciunea e sfârșitul... pericolul de maghiarizare de dincolo de Carpați a adus întreg neamul românesc în grea cumpănă... cum să nu ne ridicăm și noi glasul cu toată lumea cultă și să zicem: Dreptate pentru, cei oprimați! Să nu mai fie în Ungaria fărădelegea, lege! Să nu se mai chinuiască poporul român... Aparținând de baștină Europei culte... am fi o mortăciune, dacă am ședea impasibili.

* Academia Română adresează un apel către toate popoarele civilizate:... Academia Română, cercetătoare a istoriei neamului românesc, păstrătoare a limbii națiunii românești, face un călduros apel la membrii instituțiilor de cultură ale întregului neam omenesc ca să se intereseze de cauza cea dreaptă a românilor din Transilvania și Ungaria...

* 4 iunie 1894. Miting uriaș la București. Se semnează de către 423.537 de persoane un manifest-apel adresat opiniei publice europene: ...cetățenii României dezvăluie acțiunile de deznațio-nalizare a românilor din monarhia austro-ungară prin legile școlare, asociațiile cultural-politice, prin măsurile de maghiarizare a numelor, prin colonizare și procese de presă.

* LIGA CULTURALĂ organizează mitinguri de solidaritate cu memorandiștii la București, Iași, Buzău, Piatra Neamț, Focșani, Târgoviște, Galați, Pitești, Câmpina.

* Nicolae Iorga, prin SEMĂNĂTORUL și conferințe, militează înflăcărat pentru cauza românilor transilvăneni.

* La Paris, Roma, Londra, Bruxelles se organizează manifestări în favoarea românilor la care iau cuvântul politicieni importanți ca W. Ed. Gladstone, Casimir Périer, Georges Clémenceau sau oameni de artă ca Emile Zola, Mistral, Lecomte de Lisle.

* 26 mai 1894. A. von Monts, consul general al Germaniei la Budapesta. Raport către cancelarul Reichului german: ...Oricum ai gândi în problema românilor, procesul ca atare este o mare greșeală chiar din punctul de vedere maghiar... De remarcat că semnatarii Memorandumului nu sunt în nici un caz oameni de paie, ci delegați aleși pe baza unei organizații naționale a tuturor comitatelor locuite de români. Verdictul lovește deci totalitatea neamului...

* Van der Steen, ministrul Belgiei la Viena, către ministrul său de Externe: ...În prezent, persecuțiile împotriva românilor nu mai sunt o închipuire, ci o tristă realitate! Incidentele la procesul de la Cluj au produs o senzație enormă în România. În străinătate, în presa franceză, italiană și engleză, transilvănenii primesc încurajări care nu s-au manifestat până acum. Prin brutalitatea procedeelor sale, guvernul maghiar a provocat o mișcare deosebită de simpatie în favoarea oprimaților și se poate întrevedea momentul când problema românească va deveni o problemă europeană!... Tipografia marelui organ popular TRIBUNA din Sibiu a fost confiscată, iar publicarea a cinci foi române a fost suspendată până la noi ordine.

* 19 septembrie 1895. Sub presiunea opiniei publice din Austria și din Europa, la intervenția diplomatică a României, împăratul Franz Josef I este nevoit să-i grațieze pe memorandiști.

(Va urma)

Lasă un comentariu