COMUNA RÂCIU, UN MODEL CULTURAL

În prezenţa primarilor şi a preoţilor ortodocşi şi greco-catolici din zonă, a invitaţilor de marcă din Târgu-Mureş, a unui numeros public, Primăria şi Consiliul Local al comunei Râciu, a lansat joi, 20.12.2018, o nouă carte de referinţă pentru neamul românesc, ea având ca titlu “Noi vrem să ne unim cu ţara-din lirica transilvană a unităţii naţionale”, antologie de versuri apărută sub îngrijirea preotului diacon, prof. univ. dr. Ioan Buzaşi.

A surprins din nou plăcut, faptul că, o comună cu un primar, un secretar de primărie şi un consiliu format din tineri cu largi vederi în perspectiva timpului, uniţi în scop şi idealuri, au ales şi au hotărât să lase ceva după ei, de mare trebuinţă pentru neam şi ţară în acest an, spre a cinsti aşa cum se cuvine Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Şi au lansat într-adevăr trei cărţi, pe care s-ar fi încumetat să le facă doar instituţiile avizate în domeniu (“Antologia poeziei războiului de reîntregirea neamului şi a marii uniri,”, antologia de faţă “Noi vrem să ne unim cu ţara” şi “Monografia localităţilor din Câmpia transilvană”), iar ca o încununare a efortului, parcul “Unirii” din centrul comunei, cu cele şase busturi ale unor mari per-sonalităţi ce au contribuit direct la înfăptuirea Marii Uniri.

Despre acest mare dar nobil efort material şi financiar, de gândire, de concepţie, ca şi de ce are în vedere în perspectiva apropiată, primăria, pentru anul care vine, a vorbit cu secretarul acesteia, domnul IOAN V. DUNCA, omul care a fost sufletul tuturor acestor realizări.

Despre cartea lansată, despre autor, ca şi despre modul în care comuna Râciu a devenit “un pol de cultură” al judeţului Mureş şi al Câmpiei transilvane, au vorbit: pr. DULĂU TEODOR, prof. DIMITRIE POPTĂMAŞ, NICOLAE BĂCIUŢ, GINA MOLDOVAN, GHEORGHE ŞINCAN, MIRCEA DORIN ISTRATE. Din cuvântul lor am reţinut următoarele: cartea cuprinde poezii patriotice ale unor “mari poeţi ai neamului”, cu ea putându-ne hrăni “românismul nostru” cel atât de hulit, de anost şi de neconvingător, manifestat la tot mai puţini concetăţeni de-ai noştri; “în vremuri de restrişte se scrie cea mai bună poezie patriotică”; cuvântul poeziei, transpus în tipăritură şi ajuns la cititor, “dă o nebănuită forţă morală şi de acţiune” capabilă de fapte mari de vitejie; poezia patriotică “ne însoţeşte întreaga viaţă”, pe ea o găsim transpusă în Imnul Ţării, în imnele de slavă, în poemele vitejeşti, în cântecele patriotice, cartea de faţă fiind “imnul imnelor patriotic” ale neamului, dar mai ales ale Ardealului; mare parte din istoria noastră a fost “clădită” pe imboldurile dătătoare de putere ale poeziei patriotice, ea fiind aceea care ne va mântui în final.

espre munca celor de la Primăria Râciu, implicaţi în activităţile din acest an, ca şi despre importanţa lor, s-a concluzionat de vorbitori că: manifestările de aici, închinate în acest an Marii Uniri “au fost cele mai frumoase şi mai de substanţă din întreg judeţul Mureş, comuna Râciu devenind “un model cultural” pentru toate primăriile din ţară, ea putând fi un adevărat şi necesar “sistem de urgenţă pentru salvarea noastră culturală”; “omul sfinţeşte locul”, iar aici întreaga conducere a comunei a sfinţit cu dragostea şi crezul ei locul şi soarta oamenilor; doar cultura este cea care ne va salva din “nemernicia păcatelor noastre de-acum”; dacă am avea măcar tot la zece primării una ca Râciu, soarta ţării ar fi alta.

În cuvântul său, primarul comunei, IOAN VASU a mulţumit invitaţilor pentru participarea lor la această frumoasă activitate, precum şi colaboratorilor săi care i-au fost aproape şi fără de care nu ar fi putut face nimic din câte şi-a propus, apoi, Domnia sa a informat asistenţa asupra unor proiecte de viitor. Aşa cum îl cunoaştem noi, nici nu ne îndoim că Domnia sa, împreună cu “ajutoarele” de nădejde pe care le are, să nu reuşească în tot şi toate.

Invitaţilor la manifestare le-a fost înmânat nr. 27-anul 2018, al revistei şcolii gimnaziale din localitate, “Vreau să ştiu!”, care pe lângă materialele scrise de elevi şi profesori, are şi o parte adresată radioclubului şcolii. Chiar în timpul desfăşurării activităţii noastre, s-a primit confirmarea că acest radioclub şcolar a obţinut LOCUL 1 pe ţară la concursul de la Alba Iulia, concurs desfăşurat doar cu câteva zile în urmă. Bravo lor.

Surpriza plăcută a zilei a venit de la colindătorii Şcolii Gimnaziale ,,Gheorghe Şincai” din localitate, conduşi de pr. ADRIAN POP, de la cel al corului Biserici ortodoxe condus de pr. SOŢAN DANIEL şi corul Bisericii greco-catolice condus de pr. DULĂU TEODOR, (menţionăm că, toţi componenţii corurilor sunt purtători de costume populare româneşti specifice zonei, achiziţionate printr-un program cultural, parte plătite şi din banii primăriei), care ne-au încântat cu vechile şi frumoasele colinde care au mângâiat sufletele localnicilor.

A fost pentru a treia oară în acest an, când, personalităţile culturale ale judeţului, împreună cu membrii şi preşedinţii societăţilor cultural-patriotice, asociaţiilor, ligilor şi fundaţiilor “Avram Iancu”, “Vasile Netea”, “Al.Papiu Ilarian”, “Cultul Eroilor”, “Liga Scriitorilor”, “Romulus Guga”, vin la Râciu “să ia lumină”, să-ţi lase sufletul “înfiorat de măreţia unor clipe unice” care să mângâie şi să lecuiască, să înalţe şi să umple de fală şi mândrie, măreţia unei zile de neuitat.

 

Lasă un comentariu