DE LA 1 IANUARIE 2019, UNELE DREPTURI BĂNEȘTI ALE POLIȚIȘTILOR ȘI MILITARILOR CRESC

Distribuie pe:

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.116, din 29 decembrie 2018, au fost adoptate unele măsuri care privesc drepturile bănești ale personalului din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională pentru anul 2019.

Cresc salariile de bază

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de bază, soldele de funcție (salariile de funcție) se majorează cu 25% din diferența dintre nivelul actual și cel prevăzut de lege pentru anul 2022.

Totodată, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, dacă legiuitorul nu a prevăzut în mod expres în cuprinsul ordonanței de urgență o altă modalitate de calcul pentru aceste drepturi.

Munca prestată suplimentar se plătește

Se menține măsura de acordare a majorărilor salariale corespunzătoare pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, precum și cele pentru munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuții pentru desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, care se plătesc prin raportare la solda de funcție (salariul de funcție) sau, după caz, la salariul de bază cuvenit majorat, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

Serviciile turistice - 1.450 de lei pe an

O altă măsură ce vizează personalul militar, polițiștii și personalul civil este cea conform căreia, în anii 2019 - 2020, pentru aceste categorii de personal se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în limita de 1.450 de lei anual, pentru fiecare angajat (salariat).

Indemnizații, prime, ajutoare, plăți compensatorii - înghețate

În ceea ce privește indemnizațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută (salariul lunar brut), precum și cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament, în perioada 2019 - 2021, se mențin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018.

Cresc indemnizația de delegare și alocația de cazare

Potrivit MAI, tot începând cu data de 1 ianuarie 2019, a intrat în vigoare și Hotărârea de Guvern nr. 714/2018 privind drepturile si obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate. Prin noua reglementare, valoarea indemnizației de delegare sau detașare va crește la suma de 20 lei pe zi (față de 17 lei pe zi, acordată în 2018).

De asemenea, persoana delegată într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care își are locul permanent de muncă și care nu se poate înapoia la sfârșitul zilei de lucru, va beneficia de o alocație zilnică de delegare compusă din indemnizație de delegare, în cuantum de 20 lei pe zi, indiferent de funcția pe care o îndeplinește și de autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea, și de alocație de cazare, în cuantum de 230 lei pe zi, în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare, fără a fi nevoie de prezentarea unor documente justificative.

Ordonatorul de credite va putea aproba, în situații temeinic fundamentate, majorarea alocației de cazare cu până la 50%, însă în acest caz va fi nevoie de prezentarea de documente justificative.

 

Lasă un comentariu