PE 10 LUNI DIN 2018, SITUAȚIA ECONOMICĂ A JUDEȚULUI MUREȘ ESTE BUNĂ!

În anul 2018, industria județului Mureș s-a menținut într-un ritm de creștere medie de peste 6%. Direcția Județeană de Statistică Mureș, în comunicatul oferit recent ne informează că în perioada celor 10 luni din 2018 (1 ianuarie-31 octombrie 2018) indicele producției indus-triale a fost cu 6,5% superior celui din perioada similară din anul 2017.

Cifra de afaceri realizată de agenții economici din județul Mureș, în perioada celor 10 luni din 2018, este cu 14,2% mai mare, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, comparativ cu perioada similară din 2017. Comerțul exterior, în perioada menționată, a fost de 661.232 mii euro, în timp ce importurile de mărfuri au fost de 826.285 mii euro. Deficitul comercial, în același interval de timp (10 luni din 2018) a fost de - 165.053 euro.

Ponderi mai însemnate în structura exporturilor s-au înregistrat la: mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginea, produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe, materii textile și articole din acestea, mobilier și produse diverse, produse din lemn, plută și împletituri din nuiele, mijloace de transport, în timp ce importurile de produse similare au fost sensibil mai mari.

Și turismul, în cele 10 luni din 2018, a cunoscut creșteri destul de importante. La nivel de județ s-au înregistrat un număr de 488.434 persoane, cu 25.224 mai multe decât în aceeași perioadă din anul 2017, respectiv o creștere de 5,4%, cu 908.767 nopți de cazare. După țara de origine a turiștilor străini, cei mai mulți au fost din Ungaria (15.880 persoane), Germania (10.242 persoane), Republica Moldova (6.640 persoane), Italia (6.564 persoane).

Numărul salariaților, în cele 10 luni din 2018, a fost de 139.375 persoane, cu un plus de 5.370 de persoane mai multe decât la sfârșitul lunii octombrie 2017. Câștigul salarial nominal mediu brut în luna octombrie 2018 a fost de 4.169 de lei, iar cel net de 2.504 lei, cu un plus de 362 lei față de 31 octombrie 2017.

Indicele câștigului salarial real, calculat ca raport între indicele câștigului nominal net și indicele prețurilor de consum a crescut cu 12,1% în luna octombrie 2018 comparativ cu aceeași lună a anului 2017. La sfârșitul lunii octombrie 2018, numărul șomerilor înregistrați, la nivel de județ, a fost de 7.033 persoane, cu 2.339 persoane mai puține decât în luna octombrie 2017, iar rata șomajului a fost de 3%.

În trimestrul trei din 2018, numărul mediu al persoanelor din asigurările sociale de stat a fost de 132.136 persoane, cu 696 persoane mai mic decât în aceeași perioadă din 2017.

În perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2018, la Oficiul județean al Registrului Comerțului au fost înmatriculate 61 de societăți comerciale cu participare străină la capitalul social, care au subscris 79,7 mii de lei, echivalentul a 19.910,2 dolari, respectiv 17.092,8 euro.

La nivel de an 2018, indicatorii economici ai județului Mureș vor fi superiori celor înregistrați, în perioada celor zece luni din 2017. Să sperăm că și în anul 2019 realizările vor fi, cel puțin, la nivelul anului recent încheiat, sau chiar mai bune.

Lasă un comentariu