PRECIZĂRI PRIVIND REZIDENȚA FISCALĂ A ROMÂNILOR CARE OBȚIN VENITURI DIN STRĂINĂTATE

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) aduce noi precizări privind obligația depunerii chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, atât la plecarea din România, cât și la sosirea în România, de către persoanele fizice care realizează venituri din străinătate, reglementată de Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice.

Cine are obligația să depună chestionarul

Obligația depunerii chestionarelor privind stabilirea rezidenței fiscale o au persoanele fizice care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate, care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

De asemenea, persoanele fizice sosite în România, care au o ședere în statul român pe o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligația completării formularului.

Cei care nu depun chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale riscă amenzi între 50 și 100 de lei.

Evitarea dublei impuneri

Ca urmare a depunerii chestionarelor, organul fiscal analizează situația concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum și documentația prezentată de contribuabili în vederea stabilirii rezidenței fiscale.

În ceea ce privește documentele justificative, organul fiscal poate solicita și alte documente (pe lângă chestionar), pe care le consideră relevante pentru stabilirea rezidenței fiscale. Documentele justificative trebuie depuse în limba română, astfel că orice document sau înscris care se prezintă agenției fiscale trebuie să fie însoțit de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.

Schimb reciproc de informații

Întrucât ANAF realizează schimb reciproc de informații cu statele Uniunii Europene și statele din afara UE (Non-EU), agenția fiscală recomandă contribuabililor care primesc solicitări de a se prezenta la organele fiscale să dea curs acestora și să clarifice aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere și a stabili statul care are dreptul de impunere a veniturilor realizate.

În cazul neprezentării contribuabililor la organul fiscal pentru clarificarea situației fiscale proprii, organele fiscale au obligația să întreprindă în continuare demersurile prevăzute de legislația fiscală, în vederea impunerii veniturilor comunicate ca urmare a realizării schimbului internațional de informații.

Ghid privind rezidența fiscală

În vederea informării contribuabililor care au obligația depunerii acestui chestionar, ANAF a publicat pe site-ul propriu (www.anaf.ro) ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice, ghid ce poate fi accesat la secțiunea “asistență contribuabili”, rubrica “ghiduri curente”.

Informații suplimentare mai pot fi obținute și prin apelarea telefonică a call-center-ului ANAF, la numărul de telefon +4031.403.91.60, precum și prin prezentarea la sediile unităților fiscale, structurile de asistență pentru contribuabili.

Lasă un comentariu