PATRIOT ȘI CREDINCIOS, EMINESCU ÎNTRE... DUMNEZEU ȘI NEAMUL SĂU

1. „Dumnezeu e un atom, un punct matematic, punctul comun unde se lovesc toate puterile pământului spre a constitui organismul de legi, sistema cosmică".

***

2. „Fără Dumnezeu totul ar fi cenușă, totul ar fi absurd. Șansa noastră este să descoperim sacrul".

***

3. „Revoluție a făcut Dumnezeu creând lumea, s-a revoltat împotriva haosului, împotriva neființei; în locul nimicului a creat ființa, în locul neantului a creat eternitatea".

***

4. „De ce Cristos e așa de mare? Pentru că prin iubire a făcut ca cearta între voințe (oameni) să fie imposibilă. Când iubirea este, - și ea este numai când e reciprocă - și reciprocă absolut va să zică universală; când iubirea e, cearta e cu neputință, și de e cu putință, ea nu e decât cauza unei iubiri preînnoite și mai adânci de cum fuse-nainte".

***

5. „Nu se mișcă un fir de păr din capul vostru fără știrea Domnului".

***

6. „Cine neagă pe Dumnezeu, neagă ordinea morală a universului. Dar e dovedit că oricine neagă ordinea morală este pierdut // Fie ca individ, fie ca neam pe acest pământ, căci degenerează fizic și degenerează moralicește".

***

7. „Dumnezeu. El e etern - are timpul; El e atotputernic, dispune de singura energie a universului. Omul e după asemănarea Lui. Omul reflectă în mintea lui - in verbum - câteștrelele calității ale lui. De aceea la început era verbul, și verbul era Dumnezeu, și Dumnezeu era verbul".

***

8. „Un popor sărac, dar sănătos, are tot lungul viitorului înaintea lui; dar un popor fizic degenerat, un popor compus din stârpituri, e condamnat a pieri pentru totdeauna".

***

9. „Iubesc acest popor bun, blând, omenesc, pe spatele căruia diplomații croiesc hărți și războaie, zugrăvesc împărății despre care lui nici prin gând nu-i trec. Iubesc acest popor românesc, fără a iubi pe semidocții și superficialitățile sale".

***

10. „Nu e indiferent în virtutea cărui principiu se selectează elementele dirigente ale unui popor"

***

11. „Să lucrăm, dar, să lucrăm inspirați de sfântul glas al patriei, să asudăm, dar sudoarea noastră să se scurgă pentru interesele neamului românesc".

***

12. „O adevărată literatură, trainică, care să ne placă nouă și să fie originară pentru alții, nu se poate întemeia decât pe graiul viu al poporului nostru propriu, pe tradițiile, obiceiurile și istoria lui, pe graiul lui. Tot ce ați produce, în afară de geniul într-adevăr național, nu va avea valoare și trăinicie, nici pentru noi, nici pentru străinătate".

Lasă un comentariu