NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ CONDIȚII PENTRU OBȚINEREA SPRIJINULUI CUPLAT LA SFECLA DE ZAHĂR

Articolul 50 din Ordinul mi-nistrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 prevede că sprijinul cuplat pentru cultura de sfecla de zahăr se acordă fermierilor care dețin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, înregistrat la DAJ, iar o copie a acestuia este depusă la APIA, până la data de 1 octombrie a anului în curs. Contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/mp; rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat. De asemenea, aceștia trebuie să facă dovada comercializării unei producții minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură fiscală pentru per-soanele juridice și pe bază de adeverință eliberată de fabrica de zahăr pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere, aflăm de la SĂVÂȘCĂ Ovidiu, director executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș. Domnia sa adăuga: ,,Acordarea subvenției este condiționată și de dovada utilizării seminței certificate. Documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

Cantitatea minimă de sămânță necesară este de 0,9 UG/hectar”.

Lasă un comentariu