PRECIZĂRI DE LA CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2019, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a publicat pe site-ul propriu indicatorii utilizați în sistemul public de pensii, raportați la salariul mediu brut pe economie și salariul minim brut pe economie față de care se plătesc contribuțiile sociale.

Cotele contribuțiilor de asigurari sociale

Astfel, cotele de contribuții sociale sunt de 25% - datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale; 4% - datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, și de 8% - datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Cota de contribuție de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuție de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 4.162 lei.

Alți indicatori

Începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2.080 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 520 lei.

Valoarea punctului de pensie este de 1.100 lei (pentru perioada 1 ianuarie - 31 august 2019) și de 1.265 lei, începând cu 1 septembrie 2019.

Indicele de corecție pentru anul 2019 este de 1,20.

Cuantumul ajutorului de deces este de 4.162 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și de 2.081 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Indemnizația socială pentru pensionari este de 640 lei (pentru perioada 1 ianuarie - 31 august 2019) și de 704 lei, începând cu 1 septembrie 2019.

Indemnizația pentru însoțitor în cazul pensionarilor cu invaliditate încadrați în gradul I este de 880 lei.

Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.

Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

***

CNPP precizează că aceste valori sunt reglementate, după caz, prin Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Lasă un comentariu