DE LA FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ȘI MUREȘ

Distribuie pe:

Vă adresăm invitația de a participa la întâlnirea reprezentanților comunităților românești din județele Covasna, Harghita și Mureș, manifestare care va avea loc în data de 26 ianuarie a.c., ora 11.00, la Centrul Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan”, str. Miko Imre nr. 2., Sfântu Gheorghe.

La întâlnire urmează să participe: PS Andrei Moldovan, Episcopul Covasnei și Harghitei, prefecții județelor Covasna, Harghita și Mureș, foști președinți ai FCRCHM, președinții asociațiilor, fundațiilor și ligilor membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, actuali și foști parlamentari, primari și viceprimari români, protopopi și preoți ortodocși, directori ai școlilor cu predare în limba română, consilieri județeni, conducători ai unor instituții deconcentrate, lideri județeni ai principalelor partide politice, directori ai unor instituții de cultură ș.a.

Participanții la întâlnire urmează să dezbată principalele aspecte privind starea comunității românești din județele Covasna, Harghita și Mureș și, pe această bază, să adopte poziția românilor din aceste județe, în problemele esențiale care vizează prezervarea și afirmarea identității românești și buna conviețuire între toți cetățenii, locuitori într-o zonă multietnică și pluriconfesională și nu într-o enclavă etnică, așa cum doresc promotorii separatismului pe criteriu etnic și teritorial.

Concluziile și propunerile rezultate în urma dezbaterilor vor fi publicate sub forma unei rezoluții, document care va fi înaintat Președinției, Parlamentului și Guvernului României.

Vă rugăm să confirmați participarea Domniei Voastre, până pe data de 22 ianuarie a.c.

Sfântu Gheorghe, 16 ianuarie 2019

18 ianuarie 2019

Lasă un comentariu