ÎN 2018, POLIȚIȘTII SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI MUREȘ AU ASIGURAT MANAGEMENTUL ȘEDERII ȘI REZIDENȚEI PE TERITORIUL ROMÂNIEI PENTRU 2.899 DE PERSOANE

Serviciul pentru Imigrări al Județului Mureș a dat publicității un comunicat privind evaluarea activității polițiștilor în anul 2018, document din care reținem:

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Serviciului pentru Imigrări Mureș au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 2.899 de persoane, dintre care 2.100 de cetățeni ai Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene și 799 de cetățeni din state terțe (majoritatea din Moldova, Turcia, Ucraina și China). Au fost depistați 15 străini aflați în situații ilegale, au fost emise 6 decizii de returnare, 2 comunicări privind părăsirea teritoriului României, s-au aplicat trei măsuri de nepermitere a intrării pe teritoriul României.

Totodată, au fost aplicate 141 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 22.000 de lei.

Principalele scopuri pentru care străinii și-au stabilit rezidența sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membri de familie ai cetățenilor români, U.E sau S.E.E) studii, angajare în muncă sau stabilirea permanentă pe teritoriul țării noastre.

În ceea ce privește admisia în România, au fost primite 30 de invitații, majoritatea depuse pentru străini proveniți din Iordania, India, Palestina, au fost înregistrate 9 cereri de admisie în scopul reîntregirii familiei.(...)

Au fost înregistrate 56 de cereri de obținere a avizelor de angajare în muncă, majoritatea pentru cetățeni proveniți din Vietnam, Turcia, Coreea de Sud. Dintre acestea au fost aprobate 51 de cereri, fiind emise 47 de avize de angajare în muncă pentru lucrători permanenți și 4 avize de detașare.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință au fost executate 113 acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, au fost depistați 15 străini aflați în situații ilegale sau care nu mai întruneau condițiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere, pentru care au fost emise 6 decizii de returnare, stabilindu-se obligația de returnare sau termenul pentru plecare voluntară și 2 comunicări privind părăsirea teritoriului României. Pentru 3 persoane a fost aplicată măsura de nepermitere a intrării în țară pentru perioade de câte 6 luni.

Au fost aplicate 141 de sancțiuni contravenționale, dintre care amenzi în valoare de aproximativ 22.000 de lei, unui număr de 124 de persoane fizice și 17 persoane juridice, pentru nerespectarea legislației privind regimul străinilor în România.

Serviciul a constatat încheierea din conveniență a unei căsătorii, a procedat la revocarea dreptului de ședere temporară pentru 9 persoane și încetarea dreptului de ședere pe termen lung pentru 9 cetățeni străini.

Pentru informații privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentația necesară prelungirii dreptului de ședere/înregistrării dreptului de rezidență, tipuri de formulare și alte informații, se poate accesa site-ul oficial al instituției, la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, solicitanții sunt invitați să utilizeze aplicația on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de așteptare la ghișeu și eficientizarea procesului de preluare a documentelor, se mai precizează în comunicatul citat.

Lasă un comentariu