TRADUCĂTORI AI TEXTULUI SFÂNT

Anul 2019 a fost declarat de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca “Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”.

Pe deplin meritat anul acesta este un an dedicat celor care au pus în valoare atât frumoasa limbă românească, cât și armonizarea ei în cadrul cultului bisericii noastre. Anul acesta se cuvine să cinstim memoria traducătorilor textului sfânt al Scripturii, începând cu primii autori, unii chiar necunoscuți, primii traducători în limba română a Evangheliilor, printre care amintim pe diaconul Coresi, Filip Moldoveanu, Sf. Simion Ștefan, ieromonahul Silvestru, Nicolae Milescu Spătaru, Radu și Șerban Greceanu, episcopul Mitrofan, mitropolitul Andrei Șaguna, Gala Galaction, Vasile Radu, Constantin Cornițescu, Ioan Mircea, Nicolae Petrescu, Dumitru Radu, Bartolomeu Anania etc.

De asemenea, nu trebuie să uităm pe marii ierarhi cărturari care, prin contribuția lor, au făcut ca limba română să facă mari progrese în cadrul cultului.

Tot în acest an îi comemorăm și pe traducătorii scrierilor patristice, postpatristice și ale lucrărilor teologilor moderni, cum ar fi: mitropoliții Veniamin Costachi, Grigore Dascălu, Iosif Gheorghian, Paisie Velicikovski, profesorii universitari Dumitru Fecioru, Teodor Bodogae, Dumitru Stăniloae, preotul Olimp Căciulă etc.

Prin toate aceste aduceri aminte nu facem altceva decât să subliniem contribuția tuturor celor pe care îi vom evoca în acest an comemorativ la dezvoltarea culturii, limbii și a credinței românești străbune. De asemenea, va trebui să intensificăm misiunea Bisericii în lumea de azi, printr-o intensă colaborare a cultului religios și cultura națională.

Veșnică pomenire se cuvine tuturor celor care, într-un fel sau altul, și-au adus aportul la dezvoltarea frumoasei noastre limbi românești care odată intrată în cultul bisericii noastre a adus cu ea o zestre de neegalat.

 

Lasă un comentariu