ATENȚIE, ROMÂNI! DUȘMANII STATULUI NAȚIONAL UNITAR NU DORM! TRANSILVANIA ÎN “COLIMATOR”! (100)

Antinaționalul ungur-khazar George Soros (IX) “Având în vedere poziția Academiei Române, de instituție identitară fundamentală, aflată de un secol și jumătate în serviciul Națiunii Române, semnatarii acestui Apel, îngrijorați de evoluțiile interne și internaționale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continuă și alarmantă încercare de erodare a identității, suveranității și unității naționale a României, cu multe ACȚIUNI PLASATE SUB SEMNUL GLOBALISMULUI NIVELATOR SAU AL UNEI EXAGERATE «CORECTITUDINI POLITICE» (soroșiste -n.a.) , dar și cu multe acțiuni îndreptate direct împotriva Statului și Poporului Român (rescrierea tendențioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor naționale, subminarea valorilor și instituțiilor fundamentale, sabotarea viitorului... prin degradarea învățământului și a sistemului sanitar ... ceea ce are ca efect deprofesionalizarea...), preocupați în mod deosebit de ÎNCERCĂRILE RECURENTE DE «REGIONALIZARE» A ROMÂNIEI SAU DE CREAREA DE ENCLAVE AUTONOME PE BAZE ETNICE, contrare Constituției României... ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acțiuni, ne pronunțăm cu tărie în favoarea identității, suveranității și unității naționale, SOLICITĂM INSTITUȚIILOR abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, SĂ VEGHEZE ȘI SĂ ACȚIONEZE PENTRU A PREVENI, PENTRU A CONTRACARA ȘI, ATUNCI CÂND SE ÎNCALCĂ LEGEA, PENTRU A PEDEPSI TOATE DIVERSIUNILE ȘI AGRESIUNILE LA ADRESA IDENTITĂȚII, SUVERANITĂȚII ȘI UNITĂȚII NAȚIONALE A ROMÂNIEI ȘI A STABILITĂȚII STATULUI DE DREPT” (Apel al Academiei Române, semnat de 84 de membri, remis publicității în februarie 2017).

În dorința de a vedea “întoarsă pe dos” întreaga lume, cu scopul de a construi o nouă societate mondială, acest pseudo om de stat (fără de stat) se și vede, la “butoane”, în ipostaza unui veritabil “stăpân al Universului” care, punctual, vrea să își impună, ideologic, agenda genocidală. Nu o dată, s-a dovedit că el este capabil ca să provoace deliberat crize, structurale (“dinamitând” efectiv relațiile inter-umane), în așa fel încât oamenii, dezorientați, să nu mai fie atenți la planul său, dominator, prin care de fapt nu reușește altceva decât să provoace fricțiuni între țări, rupturi, fiind capabil să “asmută” mase umane dezlănțuite, manevrate (cu rol de “idioți utili”) pentru a perturba funcționarea normală a instituțiilor de ordine publică și a limita dreptul statelor naționale în materie de garantare constituțională a drepturilor și libertăților democratice!

De pildă, lăsând naivilor impresia că punerea în mișcare a islamizării Europei este determinată de cauze naturale și că el este de fapt “salvatorul” conjunctural al unor oameni disperați să supraviețuiască, Soroș urmărește cu precizie “apăsarea pe trăgaciul” unor “arme” diversioniste, reprezentată de o impresionantă “caracatiță” de ong-uri, ca prin declanșarea subminatoare a unor mișcări violente (separatiste, insurgente și teroriste) să distrugă în cele din urmă statele naționale, să obstrucționeze legile în vigoare și, nu în ultimul rând, să poată acuza de rasism (etc.) popoarele care s-ar opune “luării în brațe” a bandelor de rebeli, incitate, capabile de orice josnicie!

Pe de altă parte, în a-și atinge scopul “nobil”, Soroș angrenează în paralel așa-zisa “caravană anticorupție” (unii manifestanți poartă, idolatrizându-l, chiar și portrete ale acestuia!) pentru a-i elimina din calea lui, prin acuzații prefabricate și dosare la comandă, pe oricine nu îi împărtășește viziunile lui megalomane! În acest sens, după cum se observă din necazurile pricinuite și președintelui Trump în S.U.A., se poate spune că România noastră este pentru Soroș o pradă destul de ușoară și vă voi argumenta, stimați cititori, cum supușii lui de pe aici țintesc realmente să dezmembreze România în viitorul apropiat!

 

Lasă un comentariu