TABELUL PRODUSELOR VEGETALE, COMPLETAT CU PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE!

În ședința de Guvern din 25 ianuarie 2019 a fost adoptată o hotărâre privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și metodologia de calcul a reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 lit. a3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, anunță Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

“Prin acest act normativ, se reglementează redefinirea temeiului juridic al actului normativ, respectiv art. 106 alin. (3) și art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, introducerea sintagmei norma de venit unitară, ca valoare necesară calculului de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, denumite în continuare persoane fizice, a producției valorificate prin (către) cooperativa agricolă, pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, faptul că, în cazul persoanelor fizice sau a membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor deținute nu generează venit impozabil, metodologiile pentru calcularea de către direcțiile agricole județene a normelor de venit și a normelor de venit unitare, însoțite de exemple pentru toate categoriile de produse vegetale și animale, modelul și termenul de transmitere de către direcțiile agricole județene către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice a normelor de venit și a normelor de venit unitare, completarea tabelului produselor vegetale cu plante medicinale și aromatice, metodologia de calcul de către contribuabili, persoane fizice, a venitului anual și, după caz, a venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit, și prevederi specifice pentru producția valorificată prin (către) cooperativa agricolă în anul fiscal 2018, precum și pentru perioada următoare, începând cu anul fiscal 2019, referitoare atât la depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, cât și a rectificării acesteia prin depunerea unei declarații rectificative.

Se abrogă Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole”, precizează MADR.

Lasă un comentariu