OARE, LEGEA MUNTELUI SĂ FIE O AMĂGIRE?

Prin Legea 197/2018 - Legea muntelui, publicată în Monitorul Oficial nr. 659 din 30 iulie 2018, se reglementează modalitățile de protecție și dezvoltare durabilă și incluzivă a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor naturale și umane, creșterea nivelului de trai, stabilizarea populației, menținerea identității culturale, creșterea puterii economice la nivel local și național, în condițiile păstrării echilibrului ecologic și protecția mediului natural.

Legea este semnată pentru președintele Camerei Deputaților de Florin Iordache și de președintele Senatului - Călin-Constantin-Anton-Popescu-Tăriceanu.

Toate bune și frumoase, inițiativa Coaliției la guvernare PSD-ALDE este lăudabilă, doar că, până la aplicarea în practică a respectivei legi este o cale mult prea lungă și întortocheată. În plus, locuitorii din zonele montane considerate defavorizate nu cunosc avantajele de care pot beneficia prin prevederile prezentei legi.

Este adevărat că săptămâna trecută la Prefectura Județului Mureș a avut loc o întâlnire a secretarilor Unităților Administrative Teritoriale din județul Mureș, prilej cu care s-au dezbătut prevederile legii și informarea populației din zonă, mai ales că în județul Mureș sunt cuprinse 20 de comune în zona montană defavorizată și o comună cu condiții defavorizate specifice.

În realitate sunt mai multe comune care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrate în zona defavorizată, dar primăriile n-au întocmit documentația necesară pentru înaintare la Ministerul Agriculturii. Pentru o informare corectă a primăriilor, privind noi modalități de înregistrare în zona defavorizată, am încercat de nenumărate ori, fără succes, să iau legătura telefonic cu dr. ing. Liviu Ștef, consilierul ministrului Petre Daia, și unul din autorii Legii muntelui.

Ec. Ioan Rus - director executiv la Direcția Agricolă a județului Mureș, mi-a declarat că s-au făcut intervenții cu propuneri referitoare la modificarea bazei de calcul privind încadrarea a noi comune în categoria zonei montane defavorizate. Potrivit Capitolului II, Art. 2 cu punctul 3, din Legea 197/2018, prin localitate montană se înțelege unitatea administrativ teritorială, municipiu, oraș, comună, cu teritoriul situat integral sau parțial în zona montană, ce se încadrează în criteriile stabilite de pantă și altitudine, limitele acestora fiind acelea de blocuri fizice, identificate în Sistemul Integrat de Administrare și Control.

De reținut de primarii, secretarii și consilierii locali că s-a înființat Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM), prin reorganizarea Agenției Zonei Montane.

Ziarul “Cuvântul liber”, în dorința de a oferi informații utile tinerilor fermieri, pentru a demara o afacere în țară, fără să fie obligați să-și caute viitorul prin țări străine, le spune că, potrivit Legii 197/2018, statul român acordă subvenție pentru investiții de capital, credite bancare, bonificații la dobânzile bancare, credite bancare preferențiale, cu dobânzi reduse, pentru dezvoltarea fermelor și/sau a exploatatorilor agricoli din zona montană. (Capitolul V, art. 6, punctul 5).

Se mai pot acorda stimulente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă care locuiesc în cătune/gospodării izolate din zona montană, inclusiv pentru familiile care se ocupă de îngrijirea acestora, iar familiile tinere de agricultori de munte, care își întemeiază gospodării și cresc animale în echivalent a 5 unități vită mare (UVM), sunt scutite de impozitul agricol și impozitul pe venitul realizat din agricultură timp de 5 ani de la înființare și de 50 la sută din venituri în următorii ani, pe perioada existenței titularului.

În Art. 8 se specifică că specialiștii agricoli, medici, profesori care se stabilesc în zona montană și se obligă să desfășoare activitatea pe o perioadă de minimum 5 ani în zona montană vor primi o primă de instalare și sprijin financiar pentru cumpărare și construire de locuințe.

Lecturând cu atenție Legea 197/2018, am constatat că, teoretic, actuala coaliție de la guvernare are, totuși, intenții onorabile pentru dezvoltarea României și încurajarea tinerilor să rămână acasă, mai ales că administrația publică locală asigură cu prioritate dotarea cu titlu gratuit de terenuri agricole pentru loturi experimentale și cercetări în zona montană.

Am, însă, o mare reținere, faptul că nu se reglementează prin lege posibilitatea încadrării și a altor comune în zona montană defavorizată.

Directorul Direcției Agricole Mureș, ec. Ioan Rus, social democrat convins, îmi declara referitor la reținerile privind aplicarea Legii 197/2018 că prin Programul de încurajare a activităților din zona montană se va aloca 1 miliard de euro pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Bine, bine, frățioare și distins coleg, dar ce te faci când bugetul pe 2019 încă nu este aprobat de guvern... Oare va fi și Legea nr. 197/2018 o poveste amăgitoare precum Legea camerelor agricole?

Lasă un comentariu