SEMNALĂM... SEMNALĂM... ÎMBOLNĂVIREA OILOR ÎN PERIOADA DE IARNĂ - PRIMĂVARĂ

În această perioadă, când oile sunt gestante, apare riscul ca acestea să fie expuse la diferiți agenți infecțioși care pot cauza pagube importante prin avorturi. Fenomenul apare mai frecvent după fătare, când receptivitatea la infecții este mai mare.

Cele mai frecvente boli infecțioase din această perioadă sunt:

- Avortul salmonelic, boală produsă de o bacterie - Salmonela abortus ovis, care are ca simptom avortul în a doua perioadă de gestație.

- Avortul campylobacterian, manifestat clinic prin avorturi și fătări de miei neviabili. Avortul este total și survine în ultima parte a gestației, fără să fie precedată de alte semne de boală.

- Avortul chlamodian, boala evoluează cu fătări premature, cu produși neviabili sau subdezvoltați. Avortul are loc cu două-trei săptămâni înainte de termenul fătării, fără niciun semn prodromal.

Măsurile de prevenire sunt cele de profilaxie, prin vaccinare, măsură care nu în toate cazurile este eficientă. Cele mai importante măsuri sunt legate de evitarea factorilor favorizanți: condiții necorespunzătoare de întreținere și igienă, frigul, hrana dezechilibrată calitativ și cantitativ, furaje mucegăite și înghețate. Nu trebuie să lipsească în această perioadă blocuri pentru lins cu conținut de sare, vitamine și mineralele necesare organismului. În perioada fătărilor, igiena adăposturilor trebuie îmbunătățită prin aplicarea curățeniei mecanice și a dezinfectărilor în saivane.

Când apar îmbolnăvirile în masă, animalele se izolează și se supun unui tratament antiinfecțios stabilit de medicul veterinar din zonă.

 

Lasă un comentariu