AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE REABILITARE A PALATULUI CULTURII

COMUNICAT DE PRESĂ

14.02.2019

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE REABILITARE A PALATULUI CULTURII

 

Începând cu data de 22 ianuarie 2019 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare a Palatului Culturii din Târgu Mureş.

Principalele lucrări care se vor executa sunt:

Ø Reparaţii exterioare:

  • · finisaje exterioare, tâmplarii exterioare, şarpantă şi învelitoare, reparaţii la soclu gard;
  • · restaurare piese decorative metalice;
  • · reparaţii elemente exterioare din piatră;
  • · inscripţii metalice pe faţadă;
  • · reparaţii instalaţii electrice exterioare.

Ø Reparaţii interioare:

  • · reparaţii la casa scării de la Biblioteca Judeţeană;
  • · reparaţii la Sala oglinzilor, finisaje interioare;
  • · recondiţionarea picturilor pe pânză;
  • · recondiţionarea lambriuri şi pardoseli;
  • · reparaţii la orga din Sala de concerte.

Proiectul „Reabilitarea Palatului Culturii”, cod MySMIS 116264, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Județul Mureș și are o valoare totală de 6.515.142,93 lei, din care 6.076.895,95 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 08.02.2016 – 07.09.2021.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în reabilitarea monumentului istoric Palatul Culturii, valorificarea durabilă a acestuia prin promovarea potenţialului turistic şi cultural, şi implicit creşterea numărului de vizitatori cu 6%.

p. PREŞEDINTE

ADMINISTRATOR PUBLIC

Szász Zoltán-Tibor

 

Date de contact beneficiar: Piaţa Victoriei nr.1, Târgu Mureș, județul Mureș

Tel.: 0265 263211, Fax: 0265 268718, E-mail: cjmures@cjmures.ro

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

https://www.cuvantul-liber.ro//uploads/pdf/2.pdf

 

Lasă un comentariu