GEORGE BARIȚIU, ÎN PREOCUPĂRILE ISTORIOGRAFICE ALE LUI VASILE NETEA

Distribuie pe:

Cărturarul Vasile Netea include în paginile sale numeroase elogii aduse personalităților importante ale culturii și ale istoriei poporului român. Evocă activitatea unor personalități care și-au adus o contribuție importantă la realizarea marilor momente fericite ale istoriei. De asemenea, vorbește în cuvinte elogioase și despre unele personalități pe care le-a cunoscut și cu care a întreținut relații de prietenie, evocă personalitatea unor oameni născuți, ca și el, pe Valea Mureșului, analizează, făcând precizări elogioase scrisul acestor oameni. Ceea ce e important e faptul că șirul personalităților evocate de Vasile Netea în opera sa este foarte mare. El analizează opera și personalitatea, rolul pe care l-au jucat în societatea vremii lor, multe personalități, mulți oameni de cultură.

Însăși teza sa de doctorat intitulată “George Barițiu, viața și activitatea sa”, este un elogiu adus acestui titan al vremii sale, George Barițiu. Menționăm faptul că în anul 1968, Vasile Netea a fost distins cu Premiul Academiei Române pentru lucrarea cu acest titlu. Vasile Netea spune că “nici într-un domeniu de activitate, Barițiu n-a desfășurat o mai remarcabilă energie, o mai accentuată stăruință, unui mai robust talent, și n-a dovedit un mai larg orizont, decât în expunerea și susținerea problemelor naționale ale poporului român, a libertății, independenței și unității sale” (Vasile Netea, George Barițiu. Viața și activitatea sa, Editura științifică, București, 1966, p.179). Vasile Netea afirmă că “Revoluția de la 1848 a deschis noi perspective pentru ideologia și activitatea lui George Barițiu. Elementele sociale ale gândirii sale se adâncesc, atitudinea națională, deși cu anumite reticențe, impuse de circumstanțele momentului, primește sensuri noi, orizontul european se lărgește”.

Cuvintele lui Vasile Netea la adresa lui Barițiu sunt superlative: “Prin concepția militantă despre istorie, prin culegerile sale de documente, prin periodicele pe care le-a condus și cărora le-a imprimat un accentuat caracter istoric, prin articolele și studiile scrise timp de peste 60 de ani și mai ales prin părți alese din istoria Transilvaniei, Barițiu este unul din marii istoriografi ai secolului al XIX-lea, remarcabil atât prin ideologia sa progresistă, cât și prin opera înfăptuită”.

Vasile Netea prezintă în această lucrare, în mod sistematic, activitatea lui George Barițiu: Și-a făcut studiile la Cluj, la Blaj a făcut teologia, a fost actor și autor de versuri. A fost profesor la Blaj, profesor la Brașov, ziarist. Vasile Netea prezintă sistemul ideologic al lui Barițiu, în special ideologia pedagogică a acestuia. Vasile Netea îl prezintă pe Barițiu în contextul Revoluției de la 1848, înfățișează activitatea între anii 1850-1893, pentru ca să pună un accent deosebit și pe concepția și activitatea sa istoriografică.

 

Lasă un comentariu