FONDURILE REGIO 2014-2020 CRESC CALITATEA EDUCAȚIEI DIN COMUNELE SÂNPAUL ȘI LUNCA BRADULUI, JUDEȚUL MUREȘ

Distribuie pe:

Din primăvara anului 2021, elevii care frecventează cursurile a cinci școli gimnaziale în comuna Sânpaul, precum și cei de la școala din Lunca Bradului, ambele din județul Mureș, vor beneficia de clădiri complet modernizate și de dotări noi pentru derularea cursurilor. Acest fapt va fi posibil ca urmare a implementării proiectelor finanțate în cadrul Axei Prioritare 10.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020. Este vorba despre proiectele „Modernizarea unităților de învățământ din comuna Sânpaul" și „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Lunca Bradului", semnate de domnul director general Simion Crețu, din partea ADR Centru, și de domnii primari Simon István din Sânpaul și Petru Vultur din comuna Lunca Bradului. Valoarea totală acumulată a celor două proiecte prin care se vor moderniza șase școli din două județe este de peste 13,8 milioane lei, din care fondurile nerambursabile reprezintă 98%, adică aproape trei milioane euro.

Pentru aceste proiecte, finanțarea este acordată în cadrul Programului REGIO 2014-2020, pentru investiții în educație și formare, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, în conformitate cu apelul de proiecte dedicat învățământului obligatoriu. Obiectivul general al proiectelor îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la un sistem educațional performant, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile. Pe lângă creșterea accesului, calității și atractivității educației, care contribuie astfel la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, obiectivul specific al acestui proiect include asigurarea unei oferte educaționale adecvate tuturor copiilor din mediul rural, accesibilă și de calitate, precum și asigurarea de șanse și oportunități egale pentru educație.

„Avem multe localități mici, din mediul rural, care au decis să-și valorifice această șansă de a accesa resurse financiare nerambursabile europene pentru îmbunătățirea bazei materiale în educație. La nivel regional, avem un grad de acoperire de peste 800% a fondurilor alocate, care sunt total insuficiente pentru cererea mare de finanțare. Vom contracta cam 70-80 milioane lei pentru reabilitarea școlilor din Regiunea Centru, asta în condițiile în care avem alocată doar suma de 51,54 milioane lei, iar cele 75 de proiecte depuse solicită peste 427 milioane lei. Resursele disponibile, chiar dacă sunt mai reduse decât cererea, degrevează bugetele locale, pentru creșterea încrederii cetățenilor în activitatea administrației publice, dar și pentru îmbunătățirea interesului elevilor și a părinților față de studiu", a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Proiectul „Modernizarea unităților de învățământ din comuna Sânpaul" prevede lucrări de modernizare a clădirilor de la școlile gimnaziale „Dosa Daniel" din satul Valea Izvoarelor, din satul Chirileu și din satul Sânpaul, precum și a școlilor gimnaziale din satul reședință a comunei și din satul Sânmărghita. În toate aceste cinci unități de învățământ studiază peste 500 de elevi și lucrează 65 de cadre didactice și personalul auxiliar. Lucrările de modernizare a celor cinci clădiri ale unităților de învățământ de pe raza comunei Sânpaul presupun refacerea izolației și a termoizolației podului, reparații la tencuiala degradată, dar și extinderea clădirii cu corpuri noi, pentru săli de clasă și anexele tehnice, sau pentru o sală de sport - la școlile din Chirileu și la gimnaziala din Sânpaul. Se vor mai realiza lucrări pentru schimbarea ușilor și ferestrelor și refacerea finisajelor interioare (pereți, tavane, pardoseli), pentru reabilitarea instalației electrice și înlocuirea corpurilor de iluminat cu altele cu eficiență energetică ridicată, precum și pentru montarea panourilor solare pentru asigurarea apei calde menajere, pe lângă realizarea, la fiecare scoală, de lucrări conexe. Bugetul cererii de finanțare este de 8.424.057,26 lei, din care 8.205.437,58 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de AMPOR (peste 1,76 milioane euro), iar lucrările se vor finaliza până la sfârșitul lunii martie 2021.

Proiectul „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Lunca Bradului" are ca obiectiv realizarea unei infrastructuri școlare corespunzătoare prin reabilitarea și modernizarea celor trei clădiri existente ale Școlii Gimnaziale Lunca Bradului. În această unitate de învățământ studiază și lucrează 190 de elevi, cadre didactice și personal auxiliar. Lucrările de modernizare a clădirilor școlii din Lunca Bradului vor viza înlocuirea acoperișului; realizarea unor reabilitări la nivel de finisaje, schimbarea pardoselilor cu pardoseli noi; schimbarea și renovarea instalațiilor interioare; schimbarea tâmplăriilor interioare și exterioare; reabilitarea termică a clădirii; schimbarea și reabilitarea instalațiilor termice și sanitare. De asemenea, se vor mai realiza amenajări exterioare, cu rampe pentru persoane cu dizabilități, trotuare, alei, zone verzi etc. Nu în ultimul rând, proiectul prevede și dotarea școlii cu mobilier școlar nou, materiale didactice pentru laboratoare și pentru Programul „Școală după școală", pentru sala de sport, precum și noi echipamente IT. Toate aceste investiții se vor finaliza până în data de 30 noiembrie 2020, pe baza unui buget total de 5.383.011,83 lei, din care 5.275.351,60 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de AMPOR (peste 1,13 milioane euro).

 

Lasă un comentariu