ZIUA MONDIALĂ A APEI - 22 MARTIE 2019 “APĂ PENTRU TOȚI. NU LĂSĂM PE NIMENI ÎN URMĂ!”

Distribuie pe:

În fiecare an, Organizația Națiunilor Unite aduce în atenție câte o temă de relevanță mondială pentru a celebra Ziua Mondială a Apei. Anul 2019 abordează o temă de interes global “Apă pentru toți. Nu lăsăm pe nimeni în urmă!” Obiectivul 6 al dezvoltării durabile include asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei pentru toți până în 2030. Prin definiție, acest lucru înseamnă că nimeni nu va fi lăsat în urmă. Astăzi, miliarde de oameni trăiesc încă fără surse sigure de apă - se duce o adevărată luptă pentru ca gospodăriile, școlile, locurile de muncă, fermele sau fabricile să supraviețuiască și să prospere. “Apa sigură” este o apă gospodărită în condiții de siguranță: apă accesibilă la locație, apă disponibilă oricând este necesară și fără pericol de a fi contaminată.

Apa este un element central în cultura și religia tuturor civilizațiilor, fiind, de-a lungul secolelor, un element esențial al dezvoltării societății. Tradițiile culturale și valorile sociale determină modalitatea în care oamenii percep și gestionează apa în diferite regiuni ale lumii. Sub multiplele ei forme, reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale peisajului geografic - atât pentru utilizarea directă de către om, cât și pentru activitatea biosferei -, fiind, evident, indispensabilă supraviețuirii și bunăstării oamenilor.

Administrația Bazinală de Apă Mureș depune eforturi considerabile în domeniul managementului resurselor de apă, în strânsă legătură cu prevederile legislative europene. Acest eveniment reprezintă o bună ocazie pentru cooperarea între specialiști, în vederea identificării domeniilor comune de acțiune și pentru a discuta provocările în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, unitare. Serviciile de gospodărire a apelor trebuie să răspundă nevoilor grupurilor marginalizate, iar vocea lor trebuie luată în seamă în procesul de luare a deciziilor.

“Apă, tu ești nu numai necesară vieții, ci ești însăși viata; ești bogăția fără seamăn pe Pământ, tu ești cea mai delicată, cea mai pură, tu ești sufletul pământului”, spunea chiar Antoine de Saint-Exupéry despre apă. Aveți grijă de ape, oriunde v-ați duce și orice ați face!

Administrația Bazinală de Apă Mureș celebrează această zi, împreună cu societatea civilă, cu partenerii și colaboratorii noștri (administrații publice județene și locale, instituții publice, beneficiari ai serviciilor de gospodărire a apelor, unități de învățământ, organizații non-guvernamentale, asociații cetățenești, mass-media), cărora le mulțumim pe această cale pentru implicarea de care dau dovadă.

 

Lasă un comentariu