SUBVENȚII PENTRU ANGAJAREA PERSOANELOR CU ACCES DIFICIL PE PIAȚA MUNCII

La solicitarea angajatorilor care încadrează pe perioadă nedeterminată persoane din categoriile dezavantajate pe piața muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) acordă o subvenție lunară de 2.250 de lei, pe o perioadă de 12 luni.

Pentru a beneficia de acest stimulent, angajatorii trebuie să încadreze în muncă persoane din următoarele categorii: șomeri peste 45 ani sau părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, persoane cu handicap, proaspăt absolvenți, șomeri de lungă durată sau tineri NEETs, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

De aceeași subvenție beneficiază și angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială. Subvenția se acordă lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare.

Totodată, ANOFM acordă angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, în condițiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei pe lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Pentru a asigura tranziția absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii, angajatorii pot organiza programe de stagiu pentru absolvenții de învățământ superior. Pentru astfel de programe persoanele juridice pot primi, la cerere, subvenții de 2.250 lei pe lună, pentru fiecare stagiar, pe o perioadă de șase luni.

Lasă un comentariu