NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ! AJUTOR FINANCIAR ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE

Programul “Euro 200” se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004. Obiectivele urmărite vizează stimularea achiziționării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competențe în utilizarea mijloacelor IT & C. La nivel național, peste 300.000 de elevi și studenți au beneficiat de sprijin în cei 15 ani de aplicare a programului “Euro 200”.

Și în acest an, elevii și studenții se pot bucura de ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare. Astfel, se va acorda echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea computerului achiziționat. În cadrul unei familii, ajutorul se acordă o singură dată.

Cei interesați pot depune cereri până în 19 aprilie 2019, inclusiv.

,,Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM și 250 GB hard-disk și software de bază licențiat, incluzând un sistem de operare și un program antivirus.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în raport cu bugetul alocat de Ministerul Educației Naționale pentru derularea «Euro 200» în anul 2019 (aproximativ 12 milioane lei).

Afișarea beneficiarilor este prevăzută pentru data de 30 de mai. În perioada 31 mai - 20 iunie se depun și se evaluează contestațiile, iar 4 iulie este termenul-limită pentru afișarea listei finale (aprobată prin ordin de ministru).

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari se face în perioada 22 iulie - 9 august, la nivelul unităților de învățământ/universităților, iar utilizarea acestor bonuri, la orice furnizor de profil, în intervalul 24 iulie - 10 octombrie 2019”, informează Ministerul Educației Naționale.

Lasă un comentariu