APELUL-MANIFEST AL GENERALULUI CHELARU, CU PRIVIRE LA STAREA MORALEI PUBLICE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

Lumea în care trăim este grăbită și superficială, fapt pentru care, de cele mai multe ori, aparența este luată drept fond, iar esențele sunt vădit ignorate.

Lumea din care venim, fiecare în felul nostru, este viciată de o memorie colectivă scurtă, cel mai adesea distorsionată de manipulări brutale.

Virtuțile, acolo unde se întâmplă să mai fie practicate, precum și buna lucrare pentru omul de lângă tine sunt, aproape fără excepție, luate drept defecte, sau în cel mai bun caz, niște curiozități ciudate de comportament individual.

Acestei lumi, tot mai străină de sine, ne adresăm imperativ!

Accederea succesivă a României în structurile Organizației Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene a fost considerată un dublu moment de împlinire a devenirii istorice a națiunii noastre. Așteptările ulterioare acestui eveniment crucial aveau sa fie exprimate în mod public de întreaga societate românească și, indiferent de temele enunțate, numitorul comun al discursului național a fost același: Construcția unei Societăți Sănătoase aducând Civilizația Europei Moderne în străvechea Vatră Spirituală a Românilor, și nicidecum spulberarea Vetrelor noastre în Neantul Globalizării.

Analiza sintetică a societății românești din ultimii ani conduce însă la o serie de concluzii alarmante, în mod deosebit asupra deprecierii devastatoare a comportamentului și moralei publice, atât la nivelul individului, cât și la nivel instituțional. Prejudiciul moral-social este imens. Actul educațional familial și cel instituțional este viciat de neglijență, deviaționism, improvizație și corupere emoțională în formă continuă. În spațiul vizualului public se practică vulgaritatea, pornografia, scandalagismul, grotescul, bădărănia și instigarea directă la ură revanșardă! Au fost eliminate, cu mici excepții, temele formative, artele frumoase, manifestul iubirii, duioșia, tandrețea, frumusețea ca stare de spirit, caritatea, buna cuviință, smerenia și toleranța. Strada a devenit o junglă umană. Agresivitatea trotuarului, nesimțirea automobilistului, insolența omului de ordine, kitchul omniprezent, extravaganța și exhibiționismul, toate, în parte sau la un loc, agresează la tot pasul bunul simț comun, schilodesc pudoarea naturală și inhibă violent reacția individuală de autoapărare. Taraba publică mediatică insistă pe spațiul ocupat de corupție, violență și șarlatanie, cu prim-planuri de speculanți, interlopi și clienți abrutizați ai rețelelor de crimă organizată, care practică modelul prozelit al răului ca și formulă de succes! Omul cuminte este scuipat, agresat, umilit pe stradă, în tramvai, la școală, la piață, în magazin, în propria-i ogradă sau în scara de bloc. El este furat, mințit, iarăși și iarăși manipulat, înjosit și lipsit de dreptate.

Omul cuminte a fost asasinat în spațiul civic!

Schilodirea ființei publice, nimeni altul decât OMUL-CETĂȚEAN, reprezintă cea mai mare amenințare la adresa viitoarelor generații biologice și educaționale.

Înțelegând că patrimoniul cel mai de preț al unei națiuni este tocmai capitalul său imaterial, în care este inclusă și morala cetății, am luat act și mă manifest cu profundă îngrijorare față de alterarea fondului formativ al noilor generații, și îndeosebi a modelului de viață tradițional românesc. Mă adresez, așadar, tuturor instituțiilor publice și organizațiilor private să recurgă la o atentă și responsabilă analiză a mediului actual de desfășurare a vieții publice, intervenind rapid și corectiv pentru eliminarea acelor surse nocive care pot produce pervertirea simțurilor și a legilor naturale, pentru suprimarea programelor de orice natură care, prin sugestie și contaminare imagologică, produc distrugerea simbolică a identităților specifice, mai ales prin campanii țintite de defăimare națională, și falsifică prin substituire esențele noastre tradiționale. În fața pericolului unei depersonalizări sau chiar sluțiri a modelului de viață românesc, cu vădită finalitate a profanării sale spirituale, îmi asum răspunderea, în nume personal, de a cere tuturor reprezentanților Puterilor Statului și, prin extensie, instituțiilor responsabile, de orice natură, angajarea lucidă și intransigentă, capabilă să respingă insinuările periculoase ale curentelor decadente, excentrice și imorale. Întregii Societăți Românești, ca sursă unică a Puterii Civile, adresez chemarea simbol pentru angajarea directă și activă în REZISTENȚA CIVICĂ IDENTITARĂ PRIN CULTURĂ SUPERIOARĂ ȘI ÎNALTĂ SPIRITUALITATE.

De ani buni încoace, românul băștinaș, oricât de puțin ar avea, nu se plânge de foame. El plânge mocnit și surd de RUȘINE!

Este momentul să învățam a spune “NU” (!!) la tot ceea ce nu ne mai reprezintă!

Europenizarea României nu trebuie să fie doar un concept de propagandă găunoasă a celora care au ajuns să gestioneze puterea națiunii. Spiritul novator și preluarea critică a valorilor aplicabile este o necesitate, dar și o consecință a dialogului între națiunea română și celelalte națiuni europene.

Importul experimentelor ratate și a derivatelor nocive ale acestora trebuie, însă, eliminate cât mai repede cu putință, iar guvernarea să se facă numai în beneficiul românilor! Peste spațiul de prosperitate European trebuie să se suprapună noetica naturală și spiritualitatea unei civilizații morale, iar modelul acesteia este însăși credința noastră străbună!

POPORUL ROMÂN MERITĂ ȘI ESTE DEMN DE UN ASTFEL DE DESTIN.

Lasă un comentariu