IOAN JUDE - 70, O VIAȚĂ ÎNTRE OAMENI ȘI CĂRȚI

Pregătirea interviului pe care îl vom publica în Revista Astra Reghineană cu ocazia acestui important eveniment din viața domnului conferențiar universitar Ioan Jude, sociolog de profesie, îmi prilejuiește plăcutul act publicistic în a-i face cunoscută viața căruia, în clepsidra timpului s-au scurs 70 de ani, începând cu 1 aprilie, ziua de naștere a domniei sale. Ani bogați, cu activitate desfășurată în mai multe domenii, evidențiindu-se atât în domeniul cercetării științifice, cât și în cei desfășurați la catedră, bibliotecă și la masa de lucru, fiind autorul a 15 cărți publicate deja, din cel puțin 5 domenii științifice și competențe complementare, în care domnul conferențiar a performat, și cărora s-a consacrat în relativ egală măsură. Așa că la frumoasa vârstă care o rotunjește nădășeanul Ioan Jude în acest început de aprilie, zi cu semnificații astrale benefice pentru împlinirile sale profesionale, se poate mândri pentru ceea ce a realizat în viață, devenind un nume cunoscut și recunoscut, atât în țară, cât și în străinătate (una din cărți, Climatul educațional și cultura organizațională fiind publicată și în Republica Moldova, iar unele studii științifice în unele reviste cu circuit internațional).

Astfel, personalitatea sa științifică este evidențiată în plan național în unele enciclopedii de specialitate (“Mica Enciclopedie - Sociologi Români” - Expert - 2001 și “Enciclopedia Personalităților din România”, seria Hubners Who is Who - 2007, în plan județean în volumul Portrete mureșene, editat de Biblioteca Județeană Mureș, și în volumul III din “Dascălii mureșeni”, unde a scris un “Laudatio” dedicate acestor “apostoli ai cunoașterii”, după cum îi denumește într-un mod subliminal cel aniversat, iar în plan local în vol. IX de studii și articole cuprinse în publicația

“Reghinul cultural”. Astfel, prin contribuția sa științifică și publicistică, domnul profesor dr. poate fi considerat un nume de prestigiu al județului, orașului Reghin, de care este foarte legat sufletește, dar mai cu seamă al localității Nadășa, acolo unde s-a născut, fiind primul sociolog - cercetător științific și primul doctor în știință, dar și primul care a atins titlul didactic de conferențiar universitar, cu care localnicii pot fi mândri.

Înainte de orice, trebuie consemnat faptul că nădășeanul și reghineanul nostru Ioan Jude, de care nu putem decât să ne mândrim și noi (este absolventul Liceului “Petru Maior”, promoția 1976), poate fi considerat întemeietorul unei științe propuse de domnia sa, Kratologia - știința puterii, fiind autorul unei cărți de referință în acest sens, intitulată într-un mod premonitor, Paradigmele și mecanismele puteri. Kratologia o posibilă știință despre putere (despre care cu siguranță se va vorbi peste ani), lucrarea fiind nominalizată cu premiul Academiei Române, fiind de mare interes pentru cei care vor să cunoască în profunzime acest fenomen social definit prin putere, cu precădere puterea politică. De asemenea, cel aniversat la această frumoasă vârstă a împlinirilor, are o contribuție remarcabilă în domeniul Psihologiei școlare (scrie 6 cărți de specialitate în acest domeniu), fiind cel care a creat conceptul de optim educațional, scriind, printre alte cărți, cartea Psihologie școlară și optim educațional, alături de monografia dedicată educației, intitulată Educație și Socializare (sub egida celei mai prestigioase edituri, Edit. Academiei Române).

Dar, pe lângă faptul că este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști ai domeniului (unele cărți din domeniul sociologiei, psihopedagogiei și politologiei fiind foarte des citate), domnul profesor dispune și de cea mai bogată experiență din domeniul învățământului (își începe cariera didactică într-o școală situată în Câmpia Transilvaniei - Socolul de Câmpie, o continuă ca pedagog la Grupul Școlar “Steagu Roșu” Brașov, iar ulterior, după absolvirea Facultății de Filosofie - secția sociologie, în paralel cu activitatea de sociolog la IPM Tg.-Mureș, predă neîntrerupt discipline din domeniu socio-uman la mai multe licee din acest oraș (cu precădere la fostul Grup Școlar MIU).

Din anii de după evenimentele din decembrie, urmează o altă etapă a vieții sale profesionale, când din motive independente de voința sa (suferind de o boală cronică unul din cei doi copii), părăsește cercetarea și localitatea de pe Mureș, continuându-și activitatea profesională (psiholog la Institutul Militar de Radiolocație din Brașov) și pe cea didactică, în calitate de lector universitar și conferențiar în 7 instituții de învățământ superior (începând cu învățământul militar în paralel cu cel civil de stat și particular) și post universitar din țară (ultimul loc de muncă fiind din domeniul medical - UMF Tg.-Mureș, de unde s-a și pensionat în anul 2014), continuându-și încă activitatea didactică timp de 3 ani la Universitatea Transilvania din Brașov, unde este domiciliat de aproape 30 de ani.

De menționat că, pe lângă activitate nemijlocită de cadru didactic, a deținut și diverse funcții de conducere, printre care cea de prodecan, secretar științific, șef de disciplină și director DPPD, fiind cel care a reînființat această structură în ultima instituție unde a mai activat. De semnalat este faptul că în domeniul învățământului, de la toate nivelurile și formele sale, domnul conferențiar își aduce o reală contribuție nu numai în plan național, ci și internațional, participând cu o lucrare științifică la Congresul mondial de Pedagogie universitară de la Montreal în anul 2007, cu un subiect dedicat Impactului socio-uman a învățământului de la distanță, articol publicat în revista de specialitate din Canada. Prin asemenea articole științifice și-a demonstrat, dacă mai era nevoie, valențele personalității sale și în planul cercetării și creației, nerezumând-se doar la activitatea de cercetare și predare. Dar d-voastră vă este cunoscută personalitatea domnului I. Jude din articolele tematice publicate în această prestigioasă publicație mureșeană, fiind un colaborator fidel al acesteia prin nenumăratele articole publicate.

Vârsta maturității și responsabilității îl consacră într-un domeniu unde devine, poate, cel mai bun cunoscător specialist din rândul laicilor, cel al religiei și fenomenului religiozității, devenind în prezent un nume de referință la noi în țară, ceea ce face ca prin cărțile și articolele scrise să poată fi considerat un continuator al marilor religiologi români contemporani. Domeniu mai puțin cunoscut, în care s-a consacrat, ceea ce îl face ca și în acest spațiu spiritual să devină un nume de referință. Voi aminti cărțile scrise deja, cunoscute celor mai mulți cititori: “Creștinismul între imanență și transcendență” și “Religie și religiozitate”, care au devenit lucrări bibliografice de referință pentru cei care predau religia în școli sau doresc să aprofundeze acest domeniu mai puțin abordat din perspectivă științifică. În prezent, prolificul autor de cărți științifice, manuale școlare universitare, cursuri de specialitate și articole de larg interes, se află în pregătire cu o altă carte de referință în acest domeniu spiritual, denumită Retorica Divină (Refugiu în căutarea și demonstrarea existenței lui Dumnezeu). Lucrare de adâncă profunzime, care cu certitudine îl va consacra pe domnul doctor în Științele educației și în acest spațiu spiritual al teologiei și educației religioase, al cărui eveniment cultural-spiritual reghinenii îl așteaptă cu nerăbdare (lansarea cărții este programată pe data de 24 mai a.c., la Biblioteca Municipală “Petru Maior” din Reghin).

Iată, stimați cititori, un om și un nume risipit între cărți, catedră și publicistică, greu de a-i delimita personalitatea într-un domeniu sau altul, bucurându-se de notorietate în toate aceste domenii menționate. Pentru noi, reghinenii, domnul profesor este apreciat pentru faptul că și-a lansat cele mai multe cărți aici, și mai ales pentru faptul că din acest spațiu cultural s-a ridicat unicul sociolog de marcă, care, prin cărțile scrise în acest domeniu, a devenit un nume de referință, situându-se alături de cele mai importante personalități ale vieții sociale, culturale și științifice - ale sociologie, făcând cinste urbei noastre și satului natal, de care domnul profesor este atât de legat, neputând uita locul unde a văzut lumina zilei, în Bercul satului natal, cum îi place să spună, Nadășa, fiind mândru de sat și consătenii săi.

Cred că sunt în asentimentul tuturor celor care îl cunosc, din Reghin, și nu numai, să-i urăm sărbătoritului un sincer și călduros LA MULȚI ANI, multă sănătate, viață lungă și spor în ceea ce face întru sporirea rodului cunoașterii, culturii și spiritualității românești.

Lasă un comentariu