ECONOMIA JUDEȚULUI MUREȘ, LA ÎNCEPUT DE AN!

Distribuie pe:

Într-un editorial publicat luna trecută, apreciam rezultatele bune înregistrate în economia județului Mureș, în anul 2018. Evidențiam atunci faptul că la indicatorul producției industriale s-a înregistrat o creștere, la nivel de an, de 5,9 % față de anul 2017. Această evoluție pozitivă s-a obținut pe seama sporurilor obținute în activități economice cu tradiție în județul nostru.

Și la începutul anului 2019, ne informează Direcția Județeană de Statistică a județului Mureș, director executiv, Ioan Matei, că evoluția principalilor indicatori economico-sociali și-a menținut ritmul pozitiv din anul trecut. Industria, încă din prima lună, a înregistrat o evoluție favorabilă comparativ cu perioada similară a celei din 2018. Indicele producției industriale a crescut cu 7,8 % față de perioada corespunzătoare a anului anterior. Astfel, cifra de afaceri din industrie, realizată de agenții economici din județ, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, în luna ianuarie 2019, a înregistrat o creștere cu 1,3 % față de luna similară din anul trecut.

În luna ianuarie a.c., agenții economici din județ au exportat produse în valoare de 910.121 mii de euro și au importat mărfuri în valoare de 1.200.935 mil de euro. Comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, valoarea mărfurilor exportate a crescut cu 6,3 % (+53.930 mii de euro), iar valoarea importurilor a crescut cu 2,3 % (+26.962 mii de euro). Deficitul comercial, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2018 a fost de -290.814 de euro, iar soldul balanței de comerț exterior a fost negativ, înregistrându-se un deficit de -317.781 mii euro. Rezultate pozitive s-au înregistrat la mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginea, produse ale industriei chimice și ale industriei conexe, materiale textile și articole din acestea, produse de lemn, plută și împletituri din nuiele, mobilier și produse diverse, mijloace de transport etc. S-au importat produse ale industriei chimice și ale industriei conexe, mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginea, materiale plastice, cauciuc și articole din acestea, materiale textile și articole din acestea etc.

În primele 31 de zile ale acestui an, județul nostru a fost vizitat de 34.274 turiști, cu 1.880 mai mulți decât în perioada corespunzătoare din 2018, utilizând 67.784 nopți de cazare, 1.104 mai multe decât în 2018. Pe total structuri de cazare turistică, creșterea este de 1,8 % comparativ cu ianuarie 2018. După țara de origine a turiștilor străini, pe locul întâi se află Republica Moldova cu 1.106 persoane, urmată de Ungaria cu 515 persoane, Germania cu 318 persoane, Italia cu 276 persoane.

La sfârșitul lunii ianuarie 2019, efectivul salariaților era de 140.137 persoane, cu un plus de 3.646 persoane față de ianuarie anul trecut. Câștigul salarial nominal mediu brut a fost de 4.375 de lei, iar cel net a fost de 2.669 lei cu un plus de 445 lei față de ianuarie 2018. Indicele câștigului salarial real, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, a crescut cu 16,7 %, în luna ianuarie 2019, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

La 31 ianuarie 2019, numărul șomerilor înregistrați a fost, de 6.988 persoane, cu 2.117 persoane mai puține decât în luna corespunzătoare a anului precedent. Rata șomajului a fost de 3 %. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost, în trimestrul patru 2018, de 132.074 persoane, cu 794 persoane mai puține decât în aceeași perioadă a anului anterior. Pensia medie lunară cifrându-se la 1.118 lei, cu un plus de 102 lei față de trimestrul patru 2017.

În luna ianuarie au fost înmatriculate la Oficiul Județean al Registrului Comerțului trei societăți comerciale cu participare străină la capitalul social, care au subscris 99 mii lei, echivalentul a 23.555,9 dolari, respectiv 20.777,7 euro.

 

Lasă un comentariu