O CARTE REMARCABILĂ DESPRE BIBLIOTECA COMUNALĂ DIN SÂNGEORGIU DE MUREȘ

Distribuie pe:

Avem bucuria lecturii unui volum impresionant, care este rodul muncii și cercetărilor asidue a unor oameni pasionați de cercetare și dornici să scoată la iveală lucruri noi. Apariția unei noi lucrări editoriale este o mare bucurie pentru iubitorii de carte. Atunci când apare o nouă carte este, prin excelență, o sărbătoare culturală, prin faptul că noi elemente interesante și atractive, necunoscute până atunci, se aștern în pagini de carte pentru a fi scoase la iveală, a fi cunoscute și mediatizate.

Constatăm cu bucurie că se continuă cercetările istorice asupra localității Sângeorgiu de Mureș, prin osârdia domnului Ilarie Gh. Opriș, harnic și neobosit căutător de noi date istorice, mai recente sau mai îndepărtate, care colaborează de data aceasta cu doamna Moldovan Iren Maria la realizarea unei cărți remarcabile. Lucrarea dânșilor, intitulată SÂNGEORGIU DE MUREȘ XIX Biblioteca comunală continuă extraordinara serie monografică dedicată localității Sângeorgiu de Mureș, serie realizată și coordonată prin truda domnului Ilarie Opriș, care împreună cu colaboratori ai domniei sale scot la iveală lucruri extrem de interesante.

Volumul de față este un frumos prinos de recunoștință și omagiere adus bibliotecii comunale din Sângeorgiu de Mureș, această instituție de carte care, de-a lungul multor ani, a fost și este și în prezent un factor cultural și permanent izvorâtor de frumos.

Citind, studiind și analizând această carte, trebuie inevitabil să ne ducem cu gândul la rolul formativ al bibliotecii. Nu putem întotdeauna să învățăm acasă, în special pentru că nu avem materialul documentar necesar. În condițiile afluxului informațional actual, necesitățile de documentare cresc și nicio bibliotecă personală nu poate fi satisfăcătoare. De aceea elevul, studentul și cercetătorul profesionist sunt obligați să lucreze în biblioteci publice, instituții care trebuie să se integreze în mediul lor de muncă intelectuală.

Biblioteca este “un depozitar de idei scrise în cărți”. Este, în același timp, o “instituție de educație și progres”, sprijinind în mod activ procesul de învățământ. Biblioteca, inimă a educației și învățământului, e necesar să devină inima care bate pentru o studiere și o cercetare de mare eficiență.

Cartea aceasta despre Biblioteca comunală din Sângeorgiu de Mureș este extrem de bine structurată. Cuprinde date istorice referitoare la activitatea în timp a acestei instituții de carte, la viața și activitatea bibliotecarilor care au trudit ani de-a rândul în cadrul acestei instituții, la activitățile bibliotecii, la ecourile din presă referitoare la această instituție, la lucrări publicate și multe alte lucruri foarte interesante se regăsesc în paginile acestei lucrări. Cuprinde, de asemenea, și imagini care sunt extrem de relevante și edificatoare și vin să spună despre rolul important pe care biblioteca comunală din Sângeorgiu de Mureș l-a jucat de-a lungul anilor, atât în viață culturală a acestei comunități, precum și în tot ceea ce înseamnă viața de zi cu zi.

Volumul acesta este un model, pentru că exprimă recunoștință pentru Biblioteca comunală din Sângeorgiu de Mureș, pentru oamenii care au trudit și trudesc în această instituție, pentru a facilita scoaterea la lumină a anumitor date istorice, de care s-au folosit și se vor folosi toți istoricii și cercetătorii trecutului istoric, în vederea scrierii adevărului istoric. Volumul acesta este rodul muncii și cercetărilor asidue a unor oameni care sunt dedicați muncii de cercetare, a muncii cu documente, pentru a evidenția adevărul istoric, de a-l scoate la lumină și de a-l pune la îndemâna tuturor celor care vor să urmeze îndemnul de a începe studiile lor, plecând de la documente istorice relevante.

Acest volum reprezintă o lucrare fundamentală, o lucrare extrem de importantă pentru istoriografia românească contemporană, care scoate la lumină o serie de lucruri interesante despre o instituție de carte și despre modul în care aceasta își regăsește menirea sa în viața de zi cu zi a unei comunități. Îi felicităm pe autorii acestui volum, care au trudit pentru ca această carte să vadă lumina tiparului, pentru că o astfel de carte nu se face ușor, apariția ei necesită o muncă asiduă, constantă și mai ales să fie făcută cu suflet.

Domnul Ilarie Gh. Opriș este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Dânsul își îndeplinește misiunea sa cu acrivie și devotament desăvârșit. Om de înaltă ținută științifică, domnul Ilarie Gh. Opriș își desfășoară întreaga activitate a domniei sale sub spectrul seriozității și al înaltului profesionalism de care a dat și dă în continuare dovadă. Lucrările, studiile domniei sale se dovedesc a fi de înaltă ținută științifică și, de asemenea, de un real folos pentru ceilalți cercetători. Domnia sa se distinge prin profunzimea și clarviziunea de care dă dovadă în elaborarea lucrărilor științifice. Rămâne un model demn de urmat pentru toți cei care se apropie de studiul istoric și, în general, pentru toți cei care fac muncă de cercetare.

Îi felicităm din suflet pe autorii acestui volum pentru profesionalismul și seriozitatea de care au dat dovadă, le dorim să aibă același elan și pe viitor în cercetarea trecutului istoric și scoaterea la iveală a unor noi fapte inedite și mărețe.

Lasă un comentariu