CONDIȚIILE DE ACORDARE A MAJORĂRILOR SALARIALE PENTRU MUNCA SUPLIMENTARĂ PRESTATĂ DE PERSONALUL CU STATUT SPECIAL

În Monitorul Oficial nr. 266, din 8 aprilie 2019, a fost publicat Ordinul ministrului de Interne nr. 35/2019 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut.

Ordinul amintit precizează că “prin personal cu statut special se înțelege cadrele militare în activitate, polițiștii, soldații și gradații profesioniști în activitate”.

Potrivit aceluiași act normativ, activitățile deosebite sunt cele desfășurate în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu specifice unității potrivit competențelor legal stabilite, care se realizează în una dintre următoarele condiții: au un grad ridicat de risc asupra integrității fizice, sănătății sau vieții personalului implicat; au un grad ridicat de complexitate și dificultate; presupun intervenția specializată în funcție de nivelul de urgență și (sau) gravitate al situației (evenimentului); duc la creșterea capacității operaționale a unității, precum și în situații de catastrofe, calamități, tulburări de amploare ale ordinii și siguranței publice ori alte asemenea evenimente.

Plafonul pentru prestarea muncii suplimentare este de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, ceea ce se dispune de șeful ierarhic.

Conducătorii (șefii unităților) care au calitatea de ordonatori de credite, potrivit legii, analizează în ședința de comandă, organizată la începutul fiecărei luni calendaristice, evoluția evenimentelor (situațiilor) din aria de responsabilitate, în baza datelor și informațiilor specifice deținute și stabilesc, la propunerea personalului cu funcții de conducere din subordine, măsuri privind munca suplimentară prestată,  în vederea încadrării în fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv în limita de 3% din suma soldelor de funcție (salariilor de funcție), soldelor de grad (salariilor gradului profesional deținut), gradațiilor și a soldelor de comandă (salariilor de comandă).

Majorarea se plătește personalului cu statut special, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: există ordinul (dispoziția) șefului ierarhic de prestare a muncii suplimentare, scris și emis conform competențelor și regulilor stabilite la nivelul fiecărei unități.

În situațiile care implică desfășurarea de urgență a muncii suplimentare, ordinul (dispoziția) șefului ierarhic poate fi comunicat și verbal, dar cu obligația de a fi consemnat ulterior în scris, în cel mai scurt timp posibil; nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri, compensații etc. ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru munca suplimentară; compensarea muncii suplimentare, prin ore libere plătite, nu a fost posibilă în următoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci și se asigură încadrarea în fondurile bugetare alocate cu această destinație.

 

                                                                

Lasă un comentariu