LA 80 DE ANI DE LA NAȘTEREA MARELUI CĂRTURAR ROMULUS GUGA

Distribuie pe:

În seara zilei de joi, 18 aprilie a.c., la Centrul de Dezbateri Social-Politice și Culturale “Emil Dandea” a avut loc simpozionul intitulat “Prozatorul Romulus Guga - față în față cu istoria”. Evenimentul a fost dedicat aniversării a 80 de ani de la nașterea marelui om de cultură mureșean. Să punctăm câteva date biografice, așa cum le prezintă pe scurt Laurențiu Blaga: Romulus Guga s-a născut la 2 iunie 1939, la Oradea, și a murit la 18 octombrie 1983, la Târgu-Mureș. A debutat cu poezie în 1958, în revista “Tribuna” de la Cluj. A fost redactor-șef al revistei “Vatra”, apărută la Târgu-Mureș, de la înființarea acesteia, în 1971, până în 1983. A publicat volumele: “Bărci părăsite”, “Versuri”, EPL, 1968, “Totem”, “Versuri”, Editura Cartea Românească, 1970, “Nebunul și floarea”, roman, Editura Dacia, 1970, ediția I, ediția a II-a, Editura Tipomur, 1991, cu o Postfață de Nicolae Băciuț, “Viața postmortem”, roman, Editura Cartea Românească, 1972, “Sărbători fericite”, roman, Editura Cartea Românească, “Adio, Arizona”, (Spovedania unui naiv, făcută în fața unui autor din provincie), Editura Dacia, 1974, “Paradisul pentru o mie de ani”, roman, Editura Eminescu, 1974, “Evul mediu întâmplător”, teatru, Editura Eminescu, 1984, carte ce cuprinde cele șase piese de teatru scrise de Romuluus Guga, “Poezii”, Editura Dacia, 1986. Evenimentul a fost organizat de Fundația Culturală “Romulus Guga”, iar participanților li s-a oferit “Caietul nr. 3” din anul în curs, publicație editată de fundația culturală organizatoare a evenimentului. În deschidere, doamna prof. univ. dr. Viorica Foișoreanu, președinta Fundației Culturale “Romulus Guga” - soția regretatului cărturar, după salutul de bun-venit adresat invitaților, a dat cuvântul invitaților care au dat citire, în alte cazuri în prezentare liberă, comunicate legate de tema simpozionului. Seria comunicatelor a fost deschisă de profesor universitar dr. Cornel Moraru, critic literar, director onorific al revistei “Vatra”, care a prezentat studiul intitulat “Proza lui Romulus Guga”, apoi Mircea Artimon Mihail, cercetător, specialist în biblioteconomie, a prezentat studiul intitulat “Pagini de istorie națională în documentele continuității”. Profesorul universitar dr. Vasile Dobrescu a prezentat studiul intitulat “Scriitorul Romulus Guga, iubitor de istorie națională”. În încheiere, profesorul Dimitrie Poptămaș, cercetător, editor, fost director al Bibliotecii Județene Mureș, președinte al Fundației Culturale “Vasile Netea”, a prezentat lucrarea intitulată “Respectul și dragostea față de istorie: Vasile Netea și Romulus Guga”. Trebuie precizat un fapt deloc de neglijat: toți vorbitorii l-au cunoscut personal pe regretatul Romulus Guga, au fost în relații de foarte bună prietenie și au colaborat perfect între ei în proiectele culturale propuse. În expunerile lor au făcut trimiteri, din sacul amintirilor, oferind auditoriului amănunte interesante, inedite, despre viața și activitatea lui Romulus Guga. Spre exemplificare, despre modul în care a luat ființă revista “Vatra”, cum s-a ales acest titlu, orientarea revistei ca tematică, alegerea colectivului redacțional și al colaboratorilor, faptul că, cu toate că era recunoscut ca fiind un scriitor foarte prolific și de valoare, cărțile sale scrise zăceau prin edituri între 4-5 ani până să vadă lumina tiparului. Să apreciem că simpozionul, chiar dacă nu a fost unul de mare amploare, a oferit participanților multe date biografice inedite despre Romulus Guga, iar meritul cuvenit este cu prioritate al organizatorilor.

Lasă un comentariu