CU HRISTOS SPRE... IERUSALIM!

* “O, cât sunt de minunate semnele bucuriei, ce se arată astăzi Ierusalimului, la intrarea Domnului Hristos. Toată cetatea iasă întru întâmpinarea Lui. Norodul (poporul) și mulțimea cu rânduială i se închină cu cucernicie și toată vârsta îl cinstește cu laude. Unii aștern hainele lor pre pământ ca să treacă și alții cu frunzele copacilor îi împodobesc calea. Alții merg înainte cu stâlpări și alții îi urmau cu ramuri. Alții îl slăvesc ca pre un Fiu a lui David”.

Sfântul Antim Ivireanul - “Didahii”, Mitropolit al Țării Românești, sec. XVIII

***

* “Pentru tine, creștine, s-a smerit Mântuitorul și Împăratul lumii și au luat chip de șerb (rob). Și astăzi pentru tine a venit în Ierusalim spre munci și spre moartea rea și grozavă, ca să te izbăvească de moarte în veci. Venit-a să-și verse sângele, ca pe tine să te răscumpere din robia iadului și a muncilor. Venit-a cu blândețe, ca să te apropii cu îndrăznire către dânsul. Venit-a sărac, ca să te îmbogățească cu împărăția Sa dumnezeiască. Venit-a sărac și smerit, ca pe tine să te înalțe întru mărirea cerului. Cine nu se va mira acum de blândețile și de smerenia Lui cea mare și fără de măsură?”

Sfântul Varlaam - “Cazania de la 1643”, Mitropolit al Moldovei

***

* “Noi, ca fii ai Bisericii, ca îndeplinători ai învățăturilor Sale, este bine să ne întrebăm, în această zi: cum trebuie să-L întâmpinăm și să-L primim în sufletele noastre? În primul rând prin participarea la Sfânta și dumnezeiasca Liturghie, cu sufletele curate și cu ramuri de salcie în mâini, ca semn al recunoștinței noastre pentru tot ce a făcut El pentru noi. În al doilea rând, pentru că am intrat în săptămâna care ne aduce aminte de patimile și moartea Sa, trebuie să o petrecem în reculegere, în post și rugăciune, în mărturisirea păcatelor în fața preotului duhovnic, urmată de primirea Trupului și Sângelui Său în Sfânta Împărtășanie. Să-L întâmpinăm așternându-i în cale florile recunoștinței noastre față de El, dară și față de semenii noștri, dacă le suntem îndatorați cu ceva, cu această frumoasă, dar atât de rară virtute. Numai așa vom fi vrednici să luăm parte la drama de pe Golgota și apoi la Slăvita Înviere. Să ne aducem aminte de cuvintele pe care le-a rostit la scurt timp după intrarea Sa în Ierusalim: “Cât aveți Lumină, credeți în Lumină, ca să fiți fii ai Luminii” (Ioan 12, 36).

 

Lasă un comentariu